"Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody" - cykl zajęć praktycznych realizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody w Mieście Gdańsk w 2018 roku

urzd miasta gdask
Sprawozdanie z realizacji zadania "Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody" - cykl zajęć praktycznych.

Dofinansowanie ze środków Gminy Miasta Gdańsk na podstawie umowy NR RWB-W/2125/WŚ/21/U-W.Bież/2018.

 

 

Zadanie "Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody" - cykl zajęć praktycznych zawierało następujące elementy:

1. Zajęcia edukacyjne - "Płazy i gady w moim mieście Gdańsk"

2. Konkurs plastyczxno-fotograficzny - "Płazy i gady w moim otoczeniu"

3. Zajęcia terenowe na zielonych obszarach Gdańska z Panem mgr Tomaszem Narczyńskim  - "Bogactwo gdańskiej przyrody"

4. Marsz na Orientację - "Żabim skokiem"

5. Festyn Proekologiczny 

6. Kalendarz na 2019

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom Urzędu Miasta Gdańsk za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody" - cykl zajęć praktycznych.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b