Marsz na orientację Ludzkim śladem, czyli terenowa pogawędka o wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze 03.09.2022 r. - relacja

16629839356663.09.2022 r. odbył się czwarty Marsz Na Orientację organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku, tym razem zatytułowany Ludzkim Śladem. Impreza została zorganizowana w ramach zadania "Kampania edukacyjna dotycząca gospodarki cyrkulacyjnej, bioróżnorodności i ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Trasa marszu wiodła uczestników przez doliny i wzniesienia, wąskie ścieżki i szerokie dukty, obszary wilgotne i źródliskowe oraz umiarkowanie suche zbocza porośnięte buczyną. Dystans jaki musieli przebyć uczestnicy to ok. 11,5 km, a wartość przewyższenia między skrajnymi punktami na trasie dochodziła do 97 m. W skład trasy wchodziły m.in. fragmenty czarnego, niebieskiego i zielonego szlaku, a także takie ścieżki jak Droga Mackensena, Ścieżka Cecylii, Droga Pionierów, Droga Prezydencka, Koci Rów, Lipnicka Droga, czy Szwedzka Grobla, leżące w kompleksie południowym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego

W Marszu brali udział uczestnicy indywidualni i zespoły dwuosobowe (organizator dopuścił także zespoły 3-4-osobowe w przypadku dzieci z opiekunem). Przy rejestracji w stacjonarnym punkcie organizatora każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy. O godz. 10:30 koordynator imprezy przywitał wszystkich uczestników, przedstawił zasady Marszu oraz oficjalnie ogłosił rozpoczęcie rywalizacji.

Marsz Na Orientację Ludzkim Śladem składał się z trzech etapów:

Pierwszy etap polegał na przebyciu trasy ze startu do punktu I. Podczas tego etapu uczestnicy mieli czas na rozwiązanie zagadek z pierwszej strony karty zadań. Etap  Buciorem w środowisko! mówił o różnych rodzajach antropopresji.

Drugi etap polegał na podążaniu trasą od punktu I do punktu II i odnajdywaniu położonych przy szlaku pięciu zagadek, a ich rozwiązanie polegało na zaznaczeniu na karcie uczestnika jednej z trzech poprawnych odpowiedzi. Etap nazwany został Pomocna dłoń i mówił o działaniach człowieka w szerszej skali, które mogą ograniczać negatywne skutki antropopresji, takich jak różne formy ochrony przyrody, edukacja ekologiczna, itd.

Etap trzeci rozpoczynał się w punkcie II i kończył na mecie oddaniem kart odpowiedzi. Polegał na odnalezieniu kolejnych pięciu zagadek i odpowiedzi na nie (pytania otwarte). Etap Przyroda - Twoja sprawa! dotyczył działań, które każdy nas może podjąć, aby ograniczyć negatywne skutki antropopresji.

Pierwszych 10 zespołów, które ukończyły marsz, otrzymywało także premię punktową za czas.

O miejscach zajętych przez uczestników decydowała ilość zdobytych punktów za wszystkie etapy i czas. W przypadku identycznej ilości uzyskanych punktów decydowała suma punktów za etapy (rozwiązane zagadki).

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli Marsz, zmieścili się w limicie czasu przeznaczonym na imprezę. Po ukończeniu Marszu przez ostatni zespół nastąpiła weryfikacja wyników. Przedstawiciele LOP podsumowali merytorycznie Marsz. Następnie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów.

Klasyfikacja trzech czołowych miejsc:

Miejsce 1: Joanna Markiewicz i Filip Marcinkowski

Miejsce 2: Hanna Narloch i Lilianna Narloch

Miejsce 3: Krzysztof Albinger

Uczestnicy po dotarciu na metę mogli również korzystać ze strefy relaksu, kącika artystycznego i czytelniczego.

 

W tym miejscu gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się dużą wiedzą, dobrą kondycją i wręcz biegowymi umiejętnościami. Pokonaliście trudy szlaku i rywalizowaliście w duchu fair-play, a także z poszanowaniem unikatowych zasobów flory i fauny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W tej edycji współorganizatorem Marszu byli Tuptowie Leśne Przygody. Dziękujemy za tą owocną współpracę.

Pragniemy podziękować serdecznie naszym partnerom Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Regionalnemu Centrum Wolontariatu w Gdańsku, portalowi StaraOliwa.pl za merytoryczne wsparcie w przygotowaniu przyrodniczych treści, wskazówki organizacyjne, promocję i przekazane materiały edukacyjne.

Dziękujemy także wolontariuszom i członkom naszego stowarzyszenia zaangażowanym w organizację marszu, bez pomocy których impreza nie odniosłaby sukcesu!

 

Galeria:

Kopia Marsz na orientację 2022 Kopia puntowanie grafika 1662983935654 1662983935642 1662983935559 1662983935584 1662983935666 1662983935676 1662983935334 1662983935621 1662983935572 1662983935547 1662983935508 1662983935495 1662983935481 1662983935470 1662983935456 1662983935327 1662983935596 1662983935532 1662983935633 1662983935520 1662983935608

 

Korzystamy z dofinansowania:

WFOŚiGW w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b