Wojewódzki Sejmik Ekologiczny za nami...

a6

19 kwietnia br. w murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja    Kopernika w Bolszewie odbył się Wojewódzki Sejmik Ekologiczny – wydarzenie, które na długo utkwi w pamięci gości i uczestników.

 

 

 

 

 

Wszystko za sprawą życzliwej i pogodnej atmosfery, która towarzyszyła tego dnia zebranym w naszej szkole. Wojewódzki Sejmik Ekologiczny jest nową odsłoną prowadzonego wcześniej Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego. Wydarze nie odbywało się pod honorowym patronatem Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycili nas goście w osobach: p. Przemysław Kiedrowski – Wójt Gminy Wejherowo, p. Gabriela Lis – wizytator Kuratorium Oświaty w Gdańsku, p. Bożena Plotzka – kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Wejherowo, p. Piotr Czerwiński - Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Środowiska Urzędu Gminy Wejherowo,

p. prof. dr hab. Krystian Szczepański – dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Prezes Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody w Warszawie, p. Jacek Szulc – Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo, p. Izabela Kahsyna – Pleskot oraz p. Małgorzata Hoppe – pracownicy Nadleśnictwa Wejherowo, p. Katarzyna Borowiak – pracownik Akwarium Gdyńskiego, p. Magdalena Wirkus, p. Małgorzata Dawidowska, p. Patrycja Slawikowska – pracownicy Polskich Elektrowni Jądrowych, p. Anna Szpajer – Rzecznik firmy PEWIK w Gdyni, p. Teresa Preis – Prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Kościerzynie oraz p. Ryszard Wrzosek – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni. 

Punktualnie o godzinie 9 dyrektor szkoły p. Justyna Miszke – Redman otworzyła imprezę. Podczas przemówienia wprowadziła wszystkich w klimat towarzyszący tej inicjatywie – troskę o wspólne dobro naszej planety. Wojewódzki Sejmik Ekologiczny stał się obszarem do zintegrowanej dyskusji na temat wpływu antropopresji na otaczające środowisko. Panele wykładowe skoncentrowane były wielopłaszczyznowo i obejmowały takie zagadnienia jak fauna Bałtyku i mórz egzotycznych, energetyka jądrowa połączona z uczniowską debatą uczniów z Liceum Akademickiego w Pucku na temat wad i zalet energetyki jądrowej, biologia nietoperzy i konieczność ich ochrony oraz niezwykle ważny temat związany z zasobami wody pitnej.

Stałym punktem Sejmiku był konkurs wiedzy ekologicznej z określonej w regulaminie tematyki. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas 7 – 8 szkół podstawowych
i uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku do konkursu zgłosiło się 84 uczestników.
Nad przebiegiem konkursu czuwały dwie komisje konkursowe, które wyłoniły zwycięzców konkursu.

 

Kategoria: Szkoły Podstawowe

Kategoria: Szkoły Ponadpodstawowe

I miejsce: Dominik Skaza 
Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Bolszewie

I miejsce: Katarzyna Adamowicz 

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

II miejsce: Szymon Michalak 
Szkoła Podstawowa w Baninie

II miejsce: Beata Kosiarz 
II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie.

III miejsce: Antonina Ziegert 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Bolszewie

III miejsce: Moch Barbara 
Społeczne Liceum Ogólnokształcące
w Lęborku

 

Dzięki hojności sponsorów udało się nagrodzić wysiłek wszystkich uczestników Sejmiku. Wsparcie finansowe i nagrody przekazał Wójt Gminy Wejherowo, Nadleśniczy Nadleśnictwa Wejherowo, Polskie Elektrownie Jądrowe, Starostwo Powiatowew Wejherowie, Gdyńskie Akwarium, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Zarząd PEWIK S.A. w Gdyni oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Na ręce wszystkich fundatorów nagród złożono podziękowania.

Dawid Kaczmarek

Prezes Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku

 

 

a1

 

           a2      

 

   

  a5        a7

     

 a7         a8   

 

 

    a9            a10

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b