,,Wspólnie działamy, o Ziemię dbamy”

 

czersk 1W szkołach kładziemy duży nacisk na edukację ekologiczną. Od wielu lat działania na rzecz ochrony przyrody w Szkole Podstawowej nr 1 promuje Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. W dniu 22 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Była to dobra okazja do poszerzenia wiedzy o bogactwie przyrody. Wydarzenie dotyczące znikania bioróżnorodności po raz pierwszy w gminie Czersk zorganizowaliśmy w 2011 roku. Upłynęło 13 lat i bioróżnorodność nadal jest zagrożona, więc podjęliśmy temat, aby uświadomić młodemu pokoleniu, jakie zagrożenia z tego wynikają.

          

 

Piknik Ekologiczny, który odbył się w Parku Borowiackim pod hasłem: ,,Wspólnie działamy, o Ziemię dbamy” był okazją do współpracy różnych instytucji i szkół na rzecz środowiska naturalnego i zrównoważonego rozwoju. Organizatorem tego przedsięwzięcia była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka przy współpracy szkół podstawowych w gminie Czersk, Gminnego Centrum Kultury oraz zaproszonych instytucji: Nadleśnictwa Czersk, Nadleśnictwa Woziwoda, Parku Narodowego ,,Bory Tucholskie”, Tucholskiego Parku Krajobrazowego, Wdeckiego Parku Krajobrazowego, Zaborskiego Parku Krajobrazowego, Gospodarstwa Pszczelarskiego ,,Miody z Odrów – Żychscy”. Uczestnikami pikniku ekologicznego byli uczniowie klas 6 wszystkich szkół podstawowych z Gminy Czersk oraz SP nr 8 z Chojnic. Imprezę otworzyła Dyrektor Szkoły Dominika Oksentowicz. Następnie uczennice SP1 i SP2 zaprezentowały piosenki ekologiczne, a członkowie Szkolnego Koła LOP działającego przy SP1 przedstawiły kluczowe informacje na temat Dnia Różnorodności Biologicznej. Istotnym punktem tego wydarzenia była przyrodnicza gra terenowa przygotowana przez edukatorów i leśników oraz nauczycieli przyrody, biologii, geografii i wychowania fizycznego czerskich szkół. Celem zabawy było propagowanie idei ochrony różnorodności biologicznej. Piękna, słoneczna pogoda sprzyjała uczestnikom podczas konkurencji. Uczniowie mieli do dyspozycji 22 stanowiska, przy których rozwiązywali zadania, które były rozmieszczone w różnych częściach Parku Borowiackiego. Wszystkie grupy były bardzo zaangażowane, jednak 10 grup zdołało dotrzeć do wszystkich punktów sprawdzających wiedzę z zakresu bioróżnorodności. Uczniowie, poza wiedzą wykazali się również dużą sprawnością w zmaganiach sportowych. W trakcie trwania pikniku każdy mógł poczęstować się drożdżówką oraz ugasić pragnienie wodą. Na zakończenie wręczono podziękowania wszystkim szkołom oraz współorganizatorom tego przedsięwzięcia. Serdeczne podziękowania kierujemy również do pani Krystyny Jasińskiej, która pełniła opiekę medyczną oraz pana Łukasza Majera za wykonanie fotorelacji.

Ewelina Bąk

Opiekun SK LOP w SP nr 1 w Czersku

 

https://drive.google.com/drive/folders/1W4XmPqlR2tetaCMDY1g3eYAfwnW7tnsw

 

  

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b