ETAP OKRĘGOWY XXXVIII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ JUŻ NA NAMI

wstęp
W dniu 15 kwietnia br. na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się eliminacje okręgowe XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Do eliminacji zakwalifikowało się 45 uczestników, z których 38 zgłosiło się w dniu wydarzenia.

 

Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Po sprawdzeniu prac zgodnie z zapisem Regulaminu Olimpiady do etapu ustnego zakwalifikowało się 9 uczniów. Etap ustny polegał na odpowiedzi na 6 pytań z zakresu ekologii, ochrony środowiska i ochrony przyrody. Część zagadnień poruszanych w etapie ustnym wymagała wiedzy z wymienionych obszarów a część dotyczyła zaproponowania własnych rozwiązań w przedstawionych sytuacjach problemowych. Elimacje ustne pozwoliły na wyłonienie siedmioro uczestników, którzy będą reprezentowali nasze województwo w etapie centralnym.

 

Do zwycięskiej drużyny należą:

 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

 1. 

Anna Masternak

III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP

 2. 

Oliwia Borzyszkowska

II Liceum Ogólnokształcące im.gen. Wł. Andersa w Chojnicach

 3. 

Maciej Władysław Wiśniewski 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku

 4. 

Jagoda Szczebiot

II Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku im. dr. Władysława Pniewskiego

 5. 

Patryk Dawid Orłowski

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II

 6. 

Alicja Dominikowska

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie

 7. 

Paulina Gruszczyńska

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a osoby wyróżnione nagrody rzeczowe. Do fundatorów nagród należą: Przedsiębiorstwo PEWIK Gdynia S.A., Wody Polskie, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo, Nadleśnictwo Kościerzyna, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, Akwarium Gdyńskie oraz Uniwersytet Gdański. Chciałbym złożyć na ręce wszystkich fundatorów nagród gorące podziękowania za wspieranie tej pięknej inicjatywy.

 

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć na ręce p. Dziekana Wydziału Biologii UG prof. dr. hab. Dariusza Szlachetko i p. Prodziekan dr Doroty Myślińskiej za umożliwienie przeprowadzenia tego wydarzenia w murach Wydziału Biologii UG. Podziękowania pragnę złożyć także wszystkim osobom zaangażowanym w organizację imprezy, a w szczególności członkom komisji nadzorującej przebieg Olimpiady: p. dr Renacie Afranowicz – Cieślak, p. dr Beacie Michno, p. mgr Izabeli Kashyna – Pleskot, p. mgr Alicji Hopa. p. mgr Monice Walkowiak oraz p. mgr Angelice Raether.

 

 

                                    Przewodniczący Komitetu Okręgowego

                                       Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
                                                   w Gdańsku

                                          mgr Dawid Kaczmarek

 

Galeria: 

IMG 20230415 100049 IMG 20230415 100056 IMG 20230415 100120 IMG 20230415 130759 IMG 20230415 130804 IMG 20230415 130818 IMG 20230415 130821 IMG 20230415 134309 IMG 20230415 134326 IMG 20230415 134339 IMG 20230415 152132 IMG 20230415 152146 IMG 20230415 152152 IMG 20230415 152159 IMG 20230415 152218 IMG 20230415 152222 IMG 20230415 152236 IMG 20230415 152242 IMG 20230415 152316 IMG 20230415 152328 IMG 20230415 152343 IMG 20230415 152348 IMG 20230415 152357 IMG 20230415 152425 IMG 20230415 152451 IMG 20230415 152503 IMG 20230415 152640 IMG 20230415 152647 IMG 20230415 152701 IMG 20230415 152716 1

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b