Akcja "Kształtowanie postaw prośrodowiskowych w Gdańsku"

asia 043 nowe
W listopadzie i grudniu 2018 roku w trzech gdańskich szkołach podstawowych zorganizowano warsztaty ekologiczne pt: "Kształtowanie podstaw prośrodowiskowych w Gdańsku".

Warsztaty przeprowadzone zostały w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Głównym celem warsztatów było rozszerzenie stanu wiedzy uczniów na temat biologicznej różnorodności organizmów oraz form ich ochrony.

 

Warsztaty ekologiczne zostały przeprowadzone w dniach: 22 listopada, 30 listopada, 4 grudnia.
Uczestniczyły w nich następujące szkoły i klasy:
Szkoła Podstawowa nr 55 - klasy IVa, IVc, IVd
Szkoła Podstawowa nr 38 - klasy IVa, IVc
Szkoła Podstawowa nr 14 - klasy  Vb, IVa, IVd
Łącznie w warsztatach wzięło udział 147 uczniów.


W czasie warsztatów omawiano zagadnienia związane z poznaniem fauny i flory ich piękna i charakteru zależnego od lokalizacji ekosystemów tworzących obraz środowska w Gdańsku. Poruszano tematy związane z ekosystemami leśnymi i wodnymi.

 

Galeria:

033 nowe 035 nowe 037 nowe 040 nowe 041 nowe 042 nowe 043 nowe asia 037 nowe asia 040 nowe asia 041 nowe asia 047 nowe asia 053 nowe

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b