Bioróżnorodność - bogactwo Gdańska 2021

12
W październiku i listopadzie 2021 r. odbyło się sześć warsztatów „Bioróżnorodność – bogactwo Gdańska” dla dzieci 5 i 6 – letnich z gdańskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w zajęciach wzięły udział przedszkolaki ze Szkoły podstawowej nr 38, Przedszkola CET i Przedszkola św. Jana de La Salle (razem 112 uczestników bezpośrednich). 

Celem warsztatów było: stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznawania, rozumienia i ochrony przyrody w środowisku lokalnym, poznanie bioróżnorodności najbliższej okolicy (las, Morze Bałtyckie), poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii, wdrażanie do praktycznych, codziennych działań na rzecz środowiska przyrodniczego (uświadomienie roli segregacji odpadów i recyklingu), pobudzanie dzieci do twórczego, ekologicznego myślenia.

W ramach projektu zostały przeprowadzone warsztaty:

1. „Kto mieszka w Bałtyku ? Poznajemy bałtyckie małże”

Przedszkolaki nie wiedziały skąd się biorą piękne muszle na bałtyckich plażach i że są to domki zwierząt żyjących w Bałtyku – małż. Na warsztatach poznały nazwy, budowę i sposób życia tych mięczaków. Przez lupy oglądały muszle najczęściej spotykanych bałtyckich małż. Na Kartach pracy przyporządkowywały muszle do odpowiedniego obrazka, utrwalając nazwę małży. Zgodnie przyznały, że najładniejsze są muszle sercówek. Na zakończenie wykonały „Muszelkowe obrazy" i obejrzały muszle małż z różnych stron świata.

 

2. "Kto mieszka w Bałtyku ? Poznajemy bałtyckie ryby”

 

Czy rybka Nemo pływa w Bałtyku ? Takie pytania zadawały dzieci poznając bałtyckie ryby. Dziwiły się, że niektóre z nich mają dziwne nazwy i wygląd, np. iglicznia, wężynka, tasza czy kur diabeł. Na zajęciach poznały różne gatunki tych zwierząt i ciekawostki z ich życia (np. mama stornia składa aż do 2 miliony jaj; jeżeli wyjmiemy z wody kura diabła to zacznie wydawać burczące dźwięki: ciernik to dobry tata, który sam buduje dla dzieci gniazdo i opiekuje się nimi, póki nie dorosną). Utrwalając zdobyte wiadomości dzieci na Kartach pracy musiały zaznaczyć bałtyckie ryby spośród innych, a na zakończenie wykonały „Wesołe rybki” z talerzyków papierowych.

 

3. „Kto mieszka w Bałtyku” Poznajemy bałtyckie ssaki”

Na zajęciach, poprzez ilustracje i wiersze dzieci poznały bałtyckie ssaki, foki - szarą, obrączkowaną, pospolitą, no i oczywiście morświna. Z dużym zainteresowaniem słuchały ciekawostek z ich życia oraz poznały sposób zachowania się w razie spotkania foki na plaży. Utrwaliły wygląd i nazwy ssaków układając puzzle, a ćwicząc motorykę małą wypełniły Karty pracy przedstawiające bałtyckie zwierzęta.  

 

4. „Wydmowa roślinność bałtyckiego wybrzeża”
 

Oglądając prezentację i ilustracje przedszkolaki dowiedziały się co to są wydmy, jak się nazywają i w jaki sposób trzeba je chronić. Poznały gatunki roślin występujące nad naszym morzem. Utrwaliły wiedzę o Bałtyku układając puzzle przedstawiające roślinny wydmowe. Na koniec zajęć dorysowując do morskiej trawy różne elementy, dzieci stworzyły piękne ilustracje. Powstały obrazy przedstawiające burze piaskowe, plaże, wydmy, zwierzęta i rośliny.

 

5. „Drzewa lasu i ich owoce. Poznajemy drzewa liściaste i iglaste oraz ich owoce”
 

Czy drzewa są potrzebne, jak się nazywają, jaką mają budowę i owoce, dlaczego ich liście jesienią zmieniają kolor i opadają – to niektóre pytania, na które przedszkolaki znalazły odpowiedź na przeprowadzonych warsztatach. Dzieci z ciekawością oglądały ilustracje, a przez lupy naturalne okazy liści oraz owoce najczęściej spotykanych drzew. Używając nazw na Kartach pracy musiały przyporządkować owoc do odpowiedniego liścia. Na zakończenie warsztatów 5 - latki stworzyły obrazy, przedstawiające jesienne liście. Wydrapując różnorodne, tęczowe kształty patyczkami na czarnym papierze, pięknie uchwyciły elementy liścia, jego unerwienie i ogonek liściowy.

 

6. „Dobre rady na odpady”
 

Na zajęciach dzieci obejrzały bajkę edukacyjną „Rady na odpady” oraz ilustracje przedstawiające sposoby segregowania odpadów. Dowiedziały się, że odpady bardzo zanieczyszczają środowisko, po co i w jaki sposób je segregujemy, co to jest recykling i co można zrobić z odpadów. Poznały kolory i przeznaczenie pojemników do sortowania odpadów, a w czasie zabawy w zespołach, utrwaliły zdobytą wiedzę. Na koniec dowiedziały się jak można wykorzystać nieużytki do zabaw. Na zajęciach z nakrętek od napojów, gazet i patyczków przedszkolaki wykonały żaglówki. Dzieci puszczały je na wodę, a dmuchając przez słomki, wprawiały je w ruch. Zabawa była bardzo udana. Pięciolatki teraz już wiedzą jak dbać o środowisko i jak segregować odpady. Na co dzień zdobytą wiedzę wykorzystują w przedszkolu i w domu.

 

Na zakończenie wszystkich warsztatów przedszkolaki otrzymały zakładki przedstawiające bałtyckie muszle małż.

Galeria:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

 

WARSZATY DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ „BIORÓŻNORODNOŚĆ
– BOGACTWO GDAŃSKA”

W październiku i listopadzie 2021 r. w gdańskich placówkach oświatowych zorganizowano cykl warsztatów dla gdańskich szkół „Bioróżnorodność  - bogactwo Gdańska”.

W ramach Projektu „ Bioróżnorodność -bogactwo Gdańska ” zorganizowano warsztaty ekologiczne dla gdańskich szkół.

W warsztatach uczestniczyły następujące szkoły:

- Szkoła Podstawowa nr 55

klasa: IV B, IVA

- Szkoła Podstawowa nr 38 gen. Stanisława Maczka

klasa: IIIA, IIB, IIA, IVA, IVB, IIIB

Liczba odbiorców bezpośrednich 126 uczniów.

 

Cel główny:

Rozszerzenie stanu wiedzy na temat biologicznej różnorodności organizmów
i form ich ochrony, by zwiększyć poziom świadomości uczestników zajęć.

 

Cele szczegółowe:

1. Podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla bioróżnorodności oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu.
2. Dostarczenie dzieciom informacji na temat wpływu różnorodności biologicznej na jakość życia człowieka.
3. Nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.
4. Pogłębienie wiadomości z zakresu ekologicznych postaw, nakierowanych na poczucie odpowiedzialności za środowisko lokalne.
5. Podniesienie świadomości dotyczącej znaczenia terenów zieleni o dużej wartości zdrowotnej, estetycznej, krajobrazowej i dydaktycznej.

Tematyka warsztatów:

  1. Bioróżnorodność

 

Podniesienie świadomości na temat zagrożeń dla bioróżnorodności oraz przyczyn i konsekwencji jej zanikania, m.in. wobec zmian klimatu.
- dostarczenie dzieciom informacji na temat wpływu różnorodności biologicznej na jakość życia człowieka,
- nabycie oraz utrwalenie wiedzy, umiejętności oraz kształtowanie postaw właściwych dla czynnej ochrony bioróżnorodności w najbliższym otoczeniu.


     2. Akademia segregacji odpadów

Pogadanka:

- Jak dbać o otaczające nas środowisko?
- dlaczego należy segregować odpady?
- Jak ty dbasz o środowisko?
- Co to jest segregacja odpadów?
- Czy wszystkie odpady można segregować?
- Jak segregujemy odpady?
- Które odpady nadają się do recyklingu?
- Jak wykorzystać zasadę 3R podczas zakupów?
- Promowanie ekologicznego stylu życia - „burza mózgów”.

  1. Mikroplastik

Problem zanieczyszczenia wód plastikami i mikroplastikami.
Skala problemu zanieczyszczeń plastikami i zagrożenia związane z obecnością tych tworzyw w środowisku.   W trakcie zajęć uczniowie poznali właściwości plastiku ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń, jakie niesie on dla środowiska. Uczniowie wzięli udział w symulacji, która uzmysłowi im, jak dużo plastiku zużywa przeciętna polska rodzina. Podczas specjalnego pokazu uzmysłowią sobie jak długo rozkłada się plastik w porównaniu do innych materiałów oraz jakie niebezpieczeństwa niesie ze sobą jego niewłaściwa, często nielegalna utylizacja.

  1. Płazy

Poznanie charakterystycznych cech płazów.
Poznanie płazów żyjących w Polsce.
Dlaczego płazy są pożyteczne? - dyskusja.

- Za jakie uważane są żaby i ropuchy przez ludzi?
- Jakimi płazami są żaby i ropuchy?
- Dlaczego żaby są sprzymierzeńcami człowieka?
- Wszystkie płazy w Polsce są pod ochroną. Co to znaczy?

 

  1. Obieg wody w przyrodzie

Skąd się bierze deszcz, śnieg, para wodna?
Jak to wszystką krąży w otaczającym nas świecie i pozwala idealnie funkcjonować przyrodzie.
Poznanie jak wygląda obieg wody w przyrodzie, jak długą drogę przebywa każda kropla wody i jak się w tym czasie zmienia.

 

  1. Ekosystem lasu

Pojęcie ekosystemu.
Budowa piętrową lasu.
Łańcuchy pokarmowe występujące w tym ekosystemie.

 

  1. Ekosystem parku

Pojęcie ekosystemu.
Rozpoznawanie drzew występujących w parkach.

 

  1. Ekosystem wodny

Pojęcie ekosystemu.
Ekosystem jeziora

 

W ramach realizacji projektu „ „Bioróżnorodność – bogactwo Gdańska” dla gdańskich szkół”, uczniowie mieli możliwość głębiej poznać i zrozumieć zagadnienie bioróżnorodności. Są to pomocne informacje w nauce przedmiotów przyrodniczych, jak również w życiu codziennym. Ponadto, uczniowie realizując projekt mieli możliwość sprawdzenia swoich praktycznych umiejętności. Uczniowie rozwiązywali ćwiczenia mające na celu uświadomienie sobie, jak duże znaczenie ma różnorodność, zarówno wśród ludzi jak i w całej przyrodzie.

Zakładane w projekcie cele i efekty ekologiczne zostały osiągnięte.

Galeria:

 

 

Image01 Image02 Image03 Image04 Image05 Image06 Image07 Image08 Image09 Image10 Image11 Image12 Image13 Image14 Image15 Image16 Image17

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b