Konferencja terenowa, Chojnice 2019

1
Dnia 9 listopada 2019 roku Oddział Powiatowy LOP w Chojnicach zaprosił członków i sympatyków organizacji na konferencję terenową pt.,,Ostoje ptaków i nietoperzy na terenach zurbanizowanych i obszarach wiejskich".

W ramach konferencji odbyło się szkolenie dotyczące chiropterofauny występującej na terenach zurbanizowanych, które przeprowadziła Pani Grażyna Sadowska w siedzibie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego z Kościerzynie, w którym od kilku lat prowadzona jest czynna ochrona nietoperzy. Uczestnicy poznali gatunki nietoperzy występujących na terenie Zaborskiego i Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, ich biologię, preferencje siedliskowe oraz zagrożenia wynikające z działalności człowieka. Dowiedzieli się również jakie sztuczne schronienia dla nietoperzy mogą zastosować we własnych ogrodach. Zostały również poruszone kwestie postępowania z rannymi lub młodymi nietoperzami oraz omówione zasady bezpieczeństwa w kontakcie z chorym, dzikim zwierzęciem.

W ramach wyjazdu odbyło się również zwiedzanie Muzeum - Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich. Obiekt jest nagromadzeniem budownictwa, które dawniej występowało na Kaszubach a zarazem stanowiło naturalne schronienia dla nietoperzy. Chiropterofauna znajdowała swoje letnie kryjówki za okiennicami domów, w szparach ścian odeskowanych budynków czy też pod dachami krytymi strzechą lub na strychach. Na terenie obiektu Pani Grażyna Jaszewska z Zaborskiego Parku Krajobrazowego zwróciła uwagę uczestników na przykłady tradycyjnych, przydomowych ogródków w których dominowały gatunki rodzime, będące bazą pokarmową dla ptaków.

Kolejnym punktem programu była wizyta w Arboretum w Wirtach gdzie na terenie ogrodu rośnie blisko 145 gatunków, odmian i form roślin iglastych i 310 liściastych a także około 150 gatunków runa leśnego. W arboretum znajduje się jedyny w Polsce okaz orzecha pośredniego. W tych pięknych alejach arboretum zostały także poruszone tematy ochrony ptaków na terenach zurbanizowanych i terenach wiejskich. W ramach warsztatów zostały przedstawione gatunki ptaków występujących w najbliższym otoczeniu człowieka. Główny nacisk podczas szkolenia skierowano na kompleksową ochronę ptaków czyli tworzenie otoczenia w którym znajdą one zarówno miejsca żerowisk, dogodnego gniazdowania oraz odpowiednich schronień. Zapoznano uczestników warsztatów z różnymi typami budek lęgowych, zasadami ich prawidłowego konstruowania oraz bezpiecznej lokalizacji. Podczas zajęć przedstawiono gatunki roślin i krzewów, które warto posadzić we własnym ogrodzie aby zapewnić ptakom naturalną stołówkę. W trakcie szkolenia zostały przedstawione gatunki ptaków które niegdyś występowały w osadach ludzkich bardzo licznie a dzisiaj są rzadkością. Wspólnie zastanawialiśmy się jakie działanie miały wpływ na spadek ich liczebności i co można zrobić aby uniknąć ustępowania kolejnych gatunków ptaków z miast i terenów wiejskich. Następnie uczestnicy warsztatów udali się na wieżę widokową w Nadleśnictwie Rytel gdzie prezes Oddziału Powiatowego LOP Chojnice Pan Marek Pałaszyński pokazał zebranym jak wygląda gospodarka leśna na terenie po nawałnicy, jakie gatunki drzew są sadzone w tym miejscu oraz przedstawił uczestnikom rozmiar szkód wyrządzonych przez żywioł.

Wyjazd był możliwy dzięki wsparciu Nadleśnictwa Rytel, Wdzydzkiego i Zaborskiego Parku Krajobrazowego oraz WFOŚiGW w Gdańsku. Wierzymy, że w tak trudnym czasie po nawałnicy z 2017 roku dzięki działaniom wolontariuszy i ciężkiej pracy leśników uda się odbudować siedliska dla chiropterofauny i ptaków zniszczone przez nawałnicę. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pozwoliła uczestnikom na przeprowadzanie zajęć we własnych szkołach co spowodowało wzrost zainteresowania uczniów lokalnymi problemami ochrony przyrody oraz funkcjonowaniem ekosystemów przekształconych przez człowieka.

Realizacja warsztatów przyczyniła się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczności lokalnej z terenu miasta i gminy Chojnice, miasta i gminy Brusy oraz miasta i gminy Czersk. Zmiana dotyczy akceptacji społecznej związanej z potrzebą ochrony ptaków i nietoperzy występujących na terenach zurbanizowanych oraz obszarach wiejskich. W wyniku realizacji projektu nastąpiło upowszechnienie w środowisku lokalnym świadomości wysokich walorów ornitologicznych oraz chiropterologicznych obszaru na którym swą działalność prowadzi Oddział Powiatowy LOP w Chojnicach. Przyczyniło się to do kształtowania postaw przyjaznych ptakom, nietoperzom i ich siedliskom. Nauczyciele a następnie dzieci i młodzież zostali czynnie zaangażowani w działania proekologiczne biorąc udział w akcjach edukacyjnych, co przełożyło się na zmianę postaw społeczeństwa. Podczas zajęć uczniowie z pomocą nauczyciela wypracowali szereg dobrych praktyk stosowanych w ochronie skrzydlatych przyjaciół.

 

Galeria:

2 3 4 5 6 1

7 8 9

10 11 12 13

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b