Kampania edukacyjna "Poznaję, szanuję, chronię!" 2019

P1030604
Kampania edukacyjna „Poznaję, szanuję, chronię" jest jedną z większych inicjatyw ekologicznych Ligi Ochrony Przyrody skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z terenu województwa pomorskiego. 

Zajęcia głównie opierały się na prezentacjach, prelekcjach lub praktycznych działaniach - warsztatach, które zwykle odbywały się na terenie placówek oświatowych, Domów Pomocy Społecznej, Domach Kultury, świetlicach wiejskich, Klubu Seniora, Uniwersytetu III Wieku. Wiodącymi tematami była bioróżnorodność flory i fauny, walory przyrodnicze i krajobrazowe Województwa Pomorskiego, rola i ochrona dzikich zapylaczy, znaczenie pszczół w przyrodzie i życiu człowieka, energetyka przyjazna środowisku, racjonalne gospodarowanie wodą i energią, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, zmiany klimatu, rośliny lecznicze, rodzaje zbóż, tajniki żywności produkowanej w zgodzie ze środowiskiem, bez użycia nadmiernej ilości nawozów, środków ochrony roślin.

Uczestnicy kampanii brali również czynny udział w zajęciach z papieru czerpanego, w zajęciach z wykorzystaniem gliny jako surowca naturalnego, w warsztatach od ziarenka do bochenka – wspólny wypiek zdrowej żywności bez polepszaczy chlebków, bułek, strucli, wyrób masła.

W ramach tegorocznej kampanii opracowano i przygotowano różnorodne materiały dydaktyczne: karty pracy dla uczniów, prezentacje multimedialne, broszury edukacyjne.


Galeria:

P1030605 P1030606 P1030607 P1040275 P1040277 P1250247 lop1 lop2 lop3


Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b