Akcja Sprzątanie Świata Edycja 2021

received 1870423169795143
W ramach zadania Powiatowy Oddział LOP w Kościerzynie zorganizował i przeprowadził Akcję Sprzątania Świata – Edycja 2021 „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” cykl warsztatów w placówkach edukacyjnych (było ich 6) pt. "Działamy świadomie to się opłaca, mówimy tak oszczędności energii", które miały za zadanie pogłębić widzę uczniów oraz uświadomić i zachęcić do dbania o naszą planetę.

 

Tematy warsztatów to m. in.:

1) Wykorzystanie makulatury, samodzielne, własnoręczne, wykonanie kartek papieru czerpanego z elementami ozdobnymi (kwiaty, owoce, ptaki), z wykorzystaniem sit do czerpania papieru oraz poznanie historii powstawania pierwszego papieru;

2) Mówimy tak oszczędności energii, zagadnienia z energetyki przyjaznej środowisku;

3) Gospodarka odpadami - odzysk surowców wtórnych, ćwiczenia z segregacji odpadów (przygotowanie zalaminowanych obrazków różnych odpadów) do odpowiednich pojemników recykling, własnoręczne wykonanie przedmiotu użytkowego z odpadów, składanie pochłaniacza śmieci, zrobienie orkiestry z odpadów;

4) Czy wiem czym palisz? - prezentacja nt. zanieczyszczenia powietrza, ćwiczenia praktyczne w spalaniu różnych frakcji odpadów, prezentacja nt. zmian klimatu;

5) Ekologicznie postępujesz - dymów nie emitujesz, Spotkania z Ekologią - prezentacja nt. odnawialnych źródeł energii;

6) Zasady i korzyści z recyklingu, propagowanie mądrej konsumpcji, bez zbędnych opakowań, uzupełnienie przygotowanych kart pracy, wykorzystanie toreb wielokrotnego użytku. 

 

AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA – Edycja 2021” była już 28 edycją tego przedsięwzięcia zoorganizowaną przez Powiatowy Oddział LOP w Kościerzynie. Celem akcji było podniesienie świadomości społeczeństwa, by nie śmiecić i segregować śmieci, wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne, inspiracja i motywacja do działań służących jego ochronie, likwidacja dzikich wysypisk niszczących obszary leśne, racjonalna gospodarka odpadami, zorganizowanie kampanii informacyjnej dotyczącej poszanowania zasobów naturalnych w szczególności wody, surowców naturalnych, oszczędzanie energii elektrycznej. Była to największa ekologiczna akcja o zasięgu powiatowym. Po zdobyciu solidnej porcji wiedzy, zaopatrzeni w worki i rękawiczki wyruszyliśmy w wyznaczone rewiry i zajęliśmy się oczyszczaniem przydzielonego terenu. W akcji wzięły udział wszystkie szkoły powiatu kościerskiego,(uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedszkola), Nadleśnictwo Kościerzyna i Lipusz oraz wszystkie samorządy powiatu - Starostwo Powiatowe w Kościerzynie, Miasto Kościerzyna, Gmina Wiejska Kościerzyna, Karsin, Dziemiany, Kalisz, Lipusz, Stara Kiszewa, Nowa Karczma, Liniewo firmy, i instytucje. Łącznie 2942 osób. Uczniowie dzielnie zbierali dowody bezmyślności wielu mieszkańców naszego powiatu i osób przebywających tylko krótką chwilę – turystów i podróżnych. Cala akcja przebiegała bardzo sprawnie. Łącznie zostało napełnionych kilka tysięcy worków, zlikwidowano kilkanaście dzikich wysypisk (19), zebrano bardzo dużą ilość odpadów wielkogabarytowych jak : wózki, opony, pralki, telewizory, meble, części samochodowe itp. Uczestników sprzątania świata zaopatrzono w worki i rękawiczki. W ramach akcji zorganizowano zbiórkę elektroodpadów.

 

GMINA KOŚCIERZYNA – udział 946 uczniów. Piękne hasło akcji sprzątania świata: „MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ” niestety okazało się jeszcze nie stosowane przez mieszkańców i gości przybywających do Gminy Kościerzyna. Uczniowie szkół na terenie Gminy, którzy zbierali śmieci w okolicach swoich wsi oraz w lasach, wspólnie z Członkami Ligi Ochrony Przyrody, pracownikami Nadleśnictwa Kościerzyna, przekonali się na własne oczy, że Ci którzy wyrzucają śmieci tam gdzie zwykle coś zjedli czy coś wypili – niestety nie myślą. Ciężko jest tym „brudasom” wrzucić śmieci do kosza czy zabrać do domu, a łatwo jest wyrzucić gdziekolwiek i pozostawić to komuś innemu, aby posprzątał. Nie tak powinno być! Takich przypadków, które niestety dotyczą także odpadów budowlanych, butelek, opon, papierów i folii można na naszym terenie zauważyć bardzo dużo. Również na rzece Wierzyca, gdzie z inicjatywy stowarzyszenia Kościerska Marka sprzątano odcinek wodny pomiędzy przystanią na Wierzysku, a Nową Kiszewą, widać było przebywanie sporej liczby osób, które też nie myślały i śmieci wyrzucały do wody. W rzece można było znaleźć m.in. butelki, puszki, folie, części pralek, stare obuwie i plastikowe wiadra. Smutny jest fakt, że większość tych śmieci pochodzi od ludzi mieszkających nad rzeką, którzy codziennie mogą cieszyć się pięknym widokiem i szumem wody, a jednak nie szanują tego piękna. Miejmy nadzieję, że akcja „MYŚLĘ WIĘC NIE ŚMIECĘ” będzie miała pozytywny wpływ na tych, którzy „zapominają” posprzątać swoje odpadki, bo zapewne wszyscy, którzy uczestniczyli w sprzątaniu, doskonale rozumieją to ważne hasło. Podziękować należy przede wszystkim uczestnikom akcji sprzątania świata - tym którym nie było ciężko schylić się i podnieść wyrzucone przez innych śmieci.

Podziękować trzeba również inicjatorom i koordynatorom akcji sprzątania, czyli Lidze Ochrony Przyrody z szefami  powiatu kościerskiego Panią Teresą i Jerzym Preis oraz Zakładowi Komunalnemu Gminy Kościerzyna, który  zajął się odbiorem śmieci, firmie Kajaki Młyn, która użyczyła kajaków, Nadleśnictwu Kościerzyna, Agroturystyce u Marioli w Nowej Kiszewie, Zakładowi Oświaty Gminy Kościerzyna oraz wszystkim Szkołom Podstawowym z terenu Gminy Kościerzyna.

Szkoła Podstawowa z Wielkiego Podlesia wyznaczyła sobie największy teren. Pod opieką leśników, policji, Jerzego i Teresy Preis z LOP, nauczycieli z opiekunką Szkolnego Koła LOP Panią Alicją Bednarek zebrała śmieci wzdłuż 12 km dróg w okolicach miejscowości Szarlota (około 1 tony w tym kilkanaście opon, elementy samochodów, urządzeń sanitarnych, szkło, plastik, odpady budowlane) oraz z terenu Wielki, Mały i Nowy Podleś, Rotembark, Juszki, Sarnowy, Stawiska, Małe Stawiska, Szenajda, Nowa Kiszewa (udział 150 ucz., wszyscy nauczyciele, dyrekcja.     Efekt zbiórki : 10 worków – 160 l., 14 w. – 120 l., 39 w. – 60 l., 2 opony, 4 telewizory, zderzak od samochodu, 2 kołpaki, mnóstwo potłuczonych szyb, zlikwidowano kilka dzikich wysypisk. W b.r. było więcej śmieci.

 

MIASTO KOŚCIERZYNA - 616 uczestników. W dniach 16-17 września dwudziesty ósmy raz dzieci przedszkolne (140 przedszkolaków) oraz uczniowie szkół podstawowych (276 uczniów) i ponadpodstawowych (200 uczniów) mimo nie sprzyjającej aury wyruszyli w okolice swoich przedszkoli i szkół, na miejskie skwery, nad jeziora, do parków i do lasu, by zbierać porzucone śmieci. Uczestnicy akcji zebrali 180 kg odpadów co świadczy o tym, że  nie wszyscy mieszkańcy pozbywają się odpadów zgodnie z obowiązującymi zasadami. Mamy nadzieję, że przeprowadzona kampania będzie dla nich bodźcem do zmiany swoich złych nawyków. W ramach akcji zorganizowano zbiórkę elektroodpadów. Szkolne Koło LOP z opiekunką Beatą Chwarzyńską po raz 10 zorganizowało ZBIÓRKĘ ELEKTROŚMIECI. Tegoroczna akcja odbywała się z okazji ogólnopolskiego konkursu „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY” i zebrano 90 ton zużytego sprzętu i ponad 5 ton zużytych baterii i akumulatorów. Zespół ze S.P. NR 6 z Kościerzyny z op. S.K. LOP Panią Beatą Chwarzyńska zdobyli II MIEJSCE POKONUJĄC 322 zespoły z całej Polski. Nagrodzono szkołę - TELEWIZOR IG 55 UN 7400, a uczniowie  dostali czytniki e – booków, głośniki smartwatche i słuchawki bezprzewodowe.

Sprzątanie Świata w „Budowlance” PZS nr 2 w Kościerzynie. Wzorem lat ubiegłych 16 września br. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Akcji „Sprzątanie Świata”. Młodzież z naszej szkoły bardzo chętnie bierze udział w tym przedsięwzięciu. Wytypowana klasa II MMt udała się do wyznaczonego rejonu sprzątania. Zbierano śmieci na trasie od szkoły w kierunku Strzelnicy i las w kierunku ulicy Konopnickiej. Sprzątano również ulicę Strzelecką. W niektórych miejscach odnotowano wysypiska odzieży, butów i urządzeń podręcznych oraz wózek dziecięcy. Takich śmieci nie pozostawiają dzieci czy młodzież, ale DOROŚLI. Śmieci było bardzo dużo, dlatego zebraliśmy aż 20 worków. Cała akcja przebiegła pomyślnie. Zebrane śmieci składowane były w wyznaczonym miejscu. W ubiegłym roku 2020 zebraliśmy podobną ilość śmieci na trasie do Szarloty co świadczy o braku edukacji DOROSŁYCH. Nad wszystkim czuwały: opiekunka LOP pani Renata Tuszkiewicz i wychowawca klasy pani Magdalena Lemańczyk oraz Teresa Preis LOP.

 

GMINA KARSIN Zespół Szkół nr 1 w Karsinie. Głównym celem akcji było promowanie dbania o czystość naszego otoczenia. To doskonała i praktyczna lekcja uwrażliwiania nas na poszanowanie środowiska przyrodniczego. W tegorocznej akcji udział wzięli uczniowie klas IV – VI SP – 128 uczniów wraz z opiekunami: p. Beatą Biegniewską, p. Elżbietą Łosinską, p. Iwoną Laską, p. Wiolletą Ullińską i p. Krzysztofem Dattą. Ze względu na kapryśną aurę, zamierzenie to realizowali w terminie od 17 do 23 września. Wszyscy uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonali powierzone im zadanie, zwracając szczególną uwagę na segregację odpadów, a zebrane śmieci wkładali do kolorowych i odpowiednio oznakowanych worków. W trakcie sprzątania do uczniów klasy IVa, dołączyły dwa duże psy bez właściciela. Początkowo z pewną dozą ostrożności u uczniów, zachowywaliśmy dystans. Wkrótce okazało się, że psy te są łagodne i mają pokojowe nastawienie, z czego ucieszyły się dzieci. Pomimo wszystko, potępiamy pobłażliwość właścicieli, co do swoich pupili. Nie wszystkie psy są przyjaźnie nastawione, a nawet te z natury łagodne, pod wpływem danego bodźca mogą zaatakować. Czas przeznaczony na sprzątanie bardzo szybko upłynął, trzeba było wracać. Zebrane i posegregowane śmieci, wrzuciliśmy do odpowiednich pojemników. Żegnając się z uczniami, usłyszałam, że była to najlepsza lekcja przyrody. Uczniowie Szkoły Podstawowej we Wielu przyłączyli się do akcji „Sprzątania Świata”. W tym roku wspólnie z nauczycielami sprzątali okolice szkoły oraz Jeziora Wielewskiego i drogę polną z Wiela do Przytarni. W całej akcji wzięło udział ponad 50 osób.

 

GMINA LINIEWO Uczniowie szkół gminy Liniewo (152) wraz z nauczycielami, wzorem lat ubiegłych uprzątnęli „Perżonkę” – park nad jeziorem liniewskim, ścieżki wzdłuż dawnych torów kolejowych, Wiejskie Place Zabaw, tereny przyszkolne, oraz chodniki wzdłuż głównych ulic. W akcję sprzątania najbliższej okolicy włączyli się również uczniowie Zespołu Oświatowego w Garczynie. Zebrane śmieci to głównie szklane i plastikowe butelki po napojach, aluminiowe puszki i różnorakie opakowania z tworzyw sztucznych. Zebrane śmieci posegregowano. Niestety, nadal mamy do czynienia z bezmyślnością ludzi, którzy na każdym kroku, bez żadnych oporów pozbywają się różnych odpadów, nie zastanawiając się nad tym, że niszczą własne środowisko. Opiekunowie akcji to Joanna Figiel i Ewa Michnowska op. S.K. LOP z Zakładu Oświaty w Liniewie.

 

GMINA LIPUSZ Uczniowie Zespołu Szkół w Lipuszu 120 uczniów sprzątali najbliższe otoczenie, pobocza dróg, trakcji kolejowej, miejsca pamięci narodowej, brzegi jezior i tereny leśne, zaśmiecane przez turystów. Sprzątanie Świata to akcja, do której masowo włączają się szkoły z całego kraju. Chętnie wzięli w niej również udział uczniowie ze szkoły Podstawowej w Tuszkowach 30 uczniów. Młodsze dzieci sprzątały obejście szkoły i boisko, natomiast starsi skierowali się w kierunku Szklanej Huty, aby posprzątać okoliczny las. Można tam było znaleźć nie tylko folie i papierki, ale także mnóstwo szklanych i plastikowych butelek oraz budowlany gruz. Po lesie przyszła kolej na brzeg jeziora Ostronko. Uczniowie z zapałem brali udział w akcji. Okazało się, że w workach zebrali ok. 300 litrów śmieci (różnych papierów, folii, butelek i puszek). Udział w Sprzątaniu Świata ma dla uczniów ważny aspekt wychowawczy, gdyż rozbudza świadomość dbania o środowisko naturalne.

 

GMINA NOWA KARCZMA 16 września 2021r. prawie 550 uczniów z ZS. w Nowej Karczmie, Szkoły Podstawowej w Lubaniu, Grabowie i Szatarpach ochoczo i z zaangażowaniem brało udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzięki pomocy ze strony Urzędu Gminy możliwe było posprzątanie terenu Nowej Karczmy, Grabówka, Grabowa, Zielonej Wsi, Szatarp i Lubania. Łącznie zebrano 3 kontenery śmieci. Na pochwałę zasługuje to, że tym razem nie zlokalizowano dzikich wysypisk śmieci, co świadczy o tym że edukacja proekologiczna daje pożądane efekty.

 

GMINA STARA KISZEWA 22.09.2021r. do SPRZĄTANIA ŚWIATA dołączyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Kiszewie. – 50 uczniów. Celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów oraz zwrócenie ich uwagi na konieczność segregowania śmieci w codziennym życiu. Op. Szkolnego Koła LOP Justyna Szymczak Szkoła Podstawowa Stare Polaszki. Akcja sprzątania świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku uczniowie klasy czwartej wzięli udział w sprzątaniu świata. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie odpadów oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. W tym roku szkolnym Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Polaszkach zorganizowała zbiórkę elektroodpadów, uczestnicząc w projekcie „Wszystkie dzieci zbierają śmieci”. Akcja miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz podniesienie prawidłowego gospodarowania odpadami. W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzymała bony wymienne na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji.

 

GMINA DZIEMIANY Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach. W akcji sprzątania uczestniczyło około 138 uczniów. Posprzątano otoczenie szkoły, teren ścieżki przyrodniczej nad jeziorem Rzuno, tereny leśne i pobocze dróg. Zebrano kilkanaście worków różnych odpadów. Sprzątanie świata 2021 w Szkole Podstawowej w Kaliszu odbyło się 20 września, uczestniczyło w nim około 40 uczniów z klas I-III. Zważając na wiek uczniów skupili się na posprzątaniu terenu wokół szkoły i jej najbliższej okolicy.

 

 

Galeria:

received 245012917543839 received 1905108693001613 received 3858569164243373 242802343 4372714299449650 1174853436922518083 n IMG 20210916 100258 IMG 20210916 100453 IMG 20210916 100517 IMG 20210917 102019 IMG 20210917 102202 IMG 20210917 103333 IMG 20210916 094421 IMG 20210917 131536 IMG 20210917 132045 241521109 411855383632249 8429633118256432188 n 241815949 4480491945350495 2409576484109767079 n 242376257 375330797626549 5883002804951537245 n 242393080 404625634569853 3941558192375601367 n DSC05406 1632417103848 1632417103865 20210921 101944 20210917 114245 20210917 122352 20210922 131405 20210922 132000 IMG20210917123815 IMG20210917125546
 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b