KONFERENCJA WYJAZDOWA DLA UNIWERSYTETU III WIEKU, CZŁONKÓW ODDZIAŁU LOP KOŚCIERZYNA

IMG-20221011-WA0000
KONFERENCJA WYJAZDOWA DLA UNIWERSYTETU III WIEKU, CZŁONKÓW ODDZIAŁU LOP KOŚCIERZYNA, - POZNANIE BIORÓŻNORODNOŚCI WDZYDZKIEGO I KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, FLORA, FAUNA ITP. ORAZ WARSZTATY W OŚRODKU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W SZYMBARKU W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU.

Konferencja terenowa dla Uniwersytetu III Wieku członków Ligi Ochrony Przyrody Oddział Kościerzyna – 42 uczestników. Głównym celem konferencji było poznanie różnorodnych form ochrony przyrody i środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie Wdzydzkiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego oraz warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku. Przewodnikiem na konferencji była Teresa Preis były pracownik Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego, która w bardzo szczegółowy sposób przedstawiła historię powstania Parku, jak i walory przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe. Poznaliśmy najbliższe okolice z licznymi miejscowościami atrakcyjnymi turystycznie, szlakami turystycznymi i miejscami, które warto odwiedzić m.in. Juszki - tradycja regionalnej architektury. Na obszarach wiejskich szczególnie ważny jest związek architektury z otoczeniem, ze specyfiką środowiska, właściwe usytuowanie, wkomponowanie w teren i otaczającą zieleń. Uczestników konferencji zapoznano z formami ochrony przyrody m.in. z rezerwatami np. Głęboczko. Następnym punktem konferencji było spotkanie z pracownikami Kaszubskiego Parku Krajobrazowego w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku – wykład „Kaszubski Park Krajobrazowy – środowisko,- przyroda – flora . Podczas prezentacji poznaliśmy bogactwo Parku: że regionalny i lokalny klimat Pojezierza Kaszubskiego wpływa na występowanie specyficznej roślinności, wyróżniającej się udziałem gatunków górskich i podgórskich. Rezerwaty Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, pomniki przyrody, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

W ramach konferencji uczestniczyliśmy w warsztatach w Ośrodku Edukacji Ekologicznej  w Szymbarku w zakresie poznania właściwości ziół, przypraw, herbat itp. Sposób na zdrowe i szczęśliwe życie to: zbieranie ziół, roślin leczniczych, uprawa własnego jedzenia, bioróżnorodność i szacunek do przyrody oczywiście zero chemii. Na zakończenie warsztatów degustacja różnych herbat ziołowych. Na zakończenie konferencji ognisko z kiełbaskami i dyskusja nt. wspólnych działań. Efektem było zgłębienie wiedzy związanej z bioróżnorodnością województwa Pomorskiego, Kaszubskiego Parku krajobrazowego , działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Szymbarku.

 

Galeria:

20221003 131052 20221003 131038 20221003 120226 20221003 120208 20221003 110510 20221003 110546

                             WFOŚiGW w Gdańsku 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b