Projekty realizowane przez LOP dzięki dofinansowaniu z WFOŚiGW w Gdańsku

Celem zadania jest zatrudnienie Absolwenta szkoły wyższej i jego praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

 

Niniejszy projekt ma na celu ochronę jednej z bardziej licznych w województwie pomorskim kolonii rozrodczej mroczków późnych E. serotinus na poddaszu plebanii parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Rekownicy oraz montaż tablicy edukacyjnej dotyczącej nietoperzy.

 

Projekt zakłady tzw. „pracę u podstaw", dążymy do tego, aby młodzi ludzie wchodząc w dorosłe życie stali się mocnym filarem naszego społeczeństwa, posiadali ponadpodstawową wiedzę z szeroko pojętej ekologii, ochrony środowiska, znali konsekwencje swoich działań w środowisku przyrodniczym i potrafili nie tylko zwalczać zagrożenia, katastrofy ekologiczne, ale przede wszystkim im zapobiegać. Niezwykle istotne jest również rozwijanie poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnych za stan środowiska w miejscu nauki i zamieszkania, zachowanie walorów przyrodniczych, krajoznawczych i kulturowych. Chcemy również pokazać, że zdobytą wiedzę i umiejętności beneficjenci zadania mogą wykorzystać w życiu codziennym, działając w myśl zasad zrównoważonego rozwoju, dbając o klimat, czystość środowiska, zachowanie bioróżnorodności, ale i pozytywnie wpływając na poziom życia.

 

Celem zadania jest swoista inwentaryzacja przyrodnicza województwa pomorskiego. Obserwacja flory i fauny to świetne lekcje przyrody w terenie, uzupełniające wiedzę podręcznikową. Zajęcia tego typu pozwoliły uczestnikom usystematyzować wiedzę nabytą w szkole, utrwalić umiejętność rozpoznawania podstawowych gatunków roślin i zwierząt, w tym objętych ochrona gatunkową, zapoznać się z innymi formami ochrony przyrody, a przy okazji bliżej poznać okolice miejsca zamieszkania/szkoły i jego walory przyrodnicze. Ponadto uzyskane wyniki przedstawione zostały szerszej grupie odbiorców poprzez zaprezentowanie ich na ogólnodostępnym portalu edukacyjnym z aktywną mapą pokazującą bioróżnorodność województwa pomorskiego przedstawioną oczami dzieci i młodzieży - www.przyrodapomorza.pl.

 

WFOSiGW wersja kolor-01

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b