"Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gdańska" - podsumowanie projektu 2013

1 16

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z realizacji projektu dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Gdańsk.
Umowa dotacji nr RWB-W/3567/WPS/488/U-W.Bież/2013

W ramach zadania edukatorzy przeprowadzili trzy szkolenia pt. "Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gdańska" w dniach 25 października, 19 listopada i 26 listopada 2013 r. oraz Seminarium podsumowujące - 3 grudnia 2013 r. Przedstawiciele społeczności lokalnych, Członkowie Rad Dzielnic/Osiedli Gdańska wzięli także udział w konkursie na najlepszą prezentację przedstawiającą dobre praktyki, zastosowane w poszczególnych Dzielnicach/Osiedlach, prezentację dotyczącą potrzeb i zagrożeń w dzielnicach oraz propozycje rozwiązań prowadzących do eliminacji/ograniczenia problemów (w myśl zasad zrównoważonego rozwoju).

Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte.

Poprzez udział w warsztatach pn. „Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gdańska", debacie - „Dobre praktyki w dzielnicy", prowadzonym wykładom tematycznym oraz prezentacjom multimedialnym, uczestnicy projektu poszerzyli swoja wiedzę z zakresu zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Beneficjenci zdobyli i udoskonali umiejętność prowadzenia dyskusji na temat lokalnych problemów i zagrożeń środowiskowych oraz  umiejętność prezentacji wiedzy, informacji zdobytych podczas szkolenia. Pojęli ideę „Trwały i zrównoważony rozwój umożliwi zaspokojenie potrzeb obecnego i przyszłych pokoleń bez obniżania standardu życia". Za czym idzie zrozumienie, że skuteczna komunikacja, wspólne rozwiązywanie problemów to główne cele dobrych praktyk, które umożliwiają kształtowanie odpowiedzialności społecznej za stan środowiska przyrodniczego w Gdańsku. Dzięki odpowiedzialnym postawom możliwe jest włączenie społeczności lokalnych w rozstrzyganie spraw związanych z interesami środowiskowymi i gospodarczymi, w celu zapewnienia trwałego zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego w Gdańsku oraz zastosowanie interakcji społecznych i komunikacji we wdrażaniu dobrych praktyk w dzielnicach.

Projekt pt. "Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gdańska" zrealizowany został dzięki dofinansowaniu z środków Gminy Miasta Gdańsk.logo_miasto_male

Podsumowanie projektu (pdf.) - kliknij tutaj

Galeria zdjęć - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b