Nowy znaczek LOP na rok szkolny 2016/2017

legitymacja 2016 2017

Jest już nowa naklejka LOP na rok szkolny 2016/2017!

Tegoroczne hasło brzmi: "Chrońmy nietoperze, chrońmy ich kryjówki".

 
Infromacje o znaczku w artykule


Na naklejce można zobaczyć zdjęcie nietoperza - podkowca małego - autorstwa Rafała Szkudlarka, koordynatora projektu „Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce" (PODKOWIEC+). Na drugim zdjęciu naklejki zamieszczone jest zdjęcie autorstwa Pana Łukasza Płoskonia.
Serdecznie zapraszamy na stronę projektu LIFE Podkowiec+ i facebook "Kraina podkowca".

 W Polsce wszystkie nietoperze są objęte ścisłą ochroną. Stabilność ich  populacji jest ulzależniona jest w dużym stopniu od dostępności kryjówek zimowych i letnich. Poprzez znaczek chcemy zwrócić uwagę na problem, którym jest niszczenie miejsc hibernacji nietoperzy oraz zachęcić do ich ochrony poprzez tworzenie sztucznych kryjówek (np. instalowanie skrzynek dla nietoperzy w lasach).


Naklejka wydana jest w ramach zadania: "Kampania edukacyjna dotycząca ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałająca zmianom klimatu realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2016 roku" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b