„Kampania edukacyjna dotycząca ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałająca zmianom klimatu realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2016 r."

wersja kolor-01Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/9/66/2016
Koszt kwalifikowany zadania: 71 420,98 zł
Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 50 000,00 zł


W ramach projektu zorganizowano:

I. Cykl zajęć i warsztatów „Poznaję, szanuję, chronię!";

II. XXXI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej;

III. Organizacja i przeprowadzenie konkursów i wystaw powiatowych i wojewódzkich (np. Mój Las, Wystawa grzybów);

IV. Różne oblicza bioróżnorodności środowiska w Gdańsku i jego ochrona";

V. Organizacja i przeprowadzenie imprez plenerowych (Dzień Ziemi, 2 festyny ekologiczne);

VI. Walka z odpadami w Powiecie Kościerskim;

VII. Organizacja i przeprowadzenie 3 konferencji terenowych (Szlakiem energii, wiatru i wody po Kaszubach, Kanał Elbląski, Słowiński Park Narodowy)

VIII. XI Kartuski Targ Produktów Ekologicznych.

 

Pobierz szczegółowe sprawozdanie - kliknij tutaj

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego LOP w Kościerzynie i Wejherowie wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Kampania edukacyjna dotycząca ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałająca zmianom klimatu realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2016 r.", przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także Zarządowi Głównemu Ligi Ochrony Przyrody, pracownikom Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Kościerskiego Domu Kultury, samorządom Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie! 

"Kampania edukacyjna dotycząca ochrony bioróżnorodności i przeciwdziałająca zmianom klimatu  realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w  2016 roku" organizowana jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b