"Poznawanie i ochrona bioróżnorodności podstawą do upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska"

wersja kolor-01
Sprawozdanie z realizacji zadania "Poznawanie i ochrona bioróżnorodności podstawą do upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2019 roku.

Umowa dotacji WFOŚ/D/9/968/2019

W ramach projektu realizowane były następujące przedsięwzięcia:

1. Kampania edukacyjna "Poznaję, szanuję, chronię!"
2. Aktywizacja społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów, na rzecz ochrony przyrody i środowiska pt. "Ciekawe spotkania z ekologią"
3. Wystawy powiatowe i wojewódzkie: Wystawy grzybów
4. Cykl zajęć edukacyjnych "Bioróżnorodność - rozmaitość form wśród organizmów żywych"
5. Akcja "Różne oblicza bioróżnorodności środowiska w Gdańsku"
6. Organizacja imprez plenerowych: "Dzień Ziemi", "I Festyn dla Osób Niepełnosprawnych", "II Festyn dla osób Niepełnosprawnych"
7. "Ochrona naturalnego środowiska - walka z odpadami i ze smogiem - razem w walce o czyste powietrze w powiecie kościerskim, Zbiórka elektroodpadów - dobre rady na elektroodpady, oddaj mnie w dobre ręce 2019"
8. Pięć Konferencji terenowych: Konferencja Terenowa w Chojnicach, Konferencje Terenowe w Powiecie Kartuskim i Kościerskim, Konferencja Terenowa do Słowińskiego Parku Narodowego z Powiatu Wejherowskiego, Konferencja Terenowa do Akwarium Gdyńskiego z Powiatu Wejherowskiego

 

Pobierz sprawozdanie całościowe - kliknij tutaj

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego LOP w Kościerzynie, Wejherowie, Chojnicach i Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Poznawanie i ochrona bioróżnorodności podstawą do upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2019 roku, przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także Zarządowi Głównemu Ligi Ochrony Przyrody, pracownikom Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, samorządom Powiatu Kościerskiego oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie!

Zadanie „Poznawanie i ochrona bioróżnorodności podstawą do upowszechniania wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2019 roku organizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b