Akcja "Poznaję, szanuję, chronię..."

P1100443
„Poznaję, szanuję, chronię” jest kampanią ekologiczną Ligi Ochrony Przyrody skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z terenu województwa pomorskiego. Z powodu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną kontakt z niektórymi placówkami był ograniczony.

W celu łatwiejszej łączności on line zakupiliśmy projektor, dzięki któremu zajęcia głównie opierały się na prezentacjach, prelekcjach, dyskusji, lub obserwacji praktycznych działań zdalnie. Wiodącymi tematami była m.in. bioróżnorodność flory i fauny, walory przyrodnicze i krajobrazowe Województwa Pomorskiego, rola i ochrona dzikich zapylaczy, znaczenie pszczół w przyrodzie i życiu człowieka, energetyka przyjazna środowisku, racjonalne gospodarowanie wodą i energią, gospodarka odpadami, zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, zmiany klimatu, rośliny lecznicze, rodzaje zbóż, tajniki żywności produkowanej w zgodzie ze środowiskiem, bez użycia nadmiernej ilości nawozów, środków ochrony roślin. Uczestnicy kampanii brali również czynny udział w zajęciach z papieru czerpanego, w zajęciach z wykorzystaniem gliny jako surowca naturalnego oraz w warsztatach od ziarenka do bochenka.

W ramach tegorocznej kampanii opracowano i przygotowano różnorodne materiały dydaktyczne: karty pracy dla uczniów, a w szczególności ciekawe prezentacje multimedialne, broszury edukacyjne krzyżówki itp.

 

Galeria:

DSC06604 P1030605 P1100332 P1100664 P1120513 P1130094 1 P1130095 P1120995

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b