Warsztaty dla gdańskich szkół „Bioróżnorodność środowiska Gdańska i jego ochrona”.

20201020 093305W październiku w gdańskich placówkach oświatowych zorganizowano cykl warsztatów w ramach projektu” Zapobieganie skutkom zmian klimatycznych - drogą do upowszechniania wiedzy ekologicznej oraz ochrony bioróżnorodności realizowanej przez ligę ochrony przyrody - Zadanie warsztaty dla gdańskich szkół „Bioróżnorodność środowiska Gdańska i jego ochrona”.

Głównym celem warsztatów było rozszerzenie stanu wiedzy na temat biologicznej różnorodności organizmów i form ich ochrony, by zwiększyć poziom świadomości uczestników. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wzbudzanie motywacji do prowadzenia monitoringu środowiska, w celu wyrobienia sobie własnego zdania na temat jego walorów w zakresie bioróżnorodności, jego aspektu estetycznego, krajobrazowego i kulturowego.

W warsztatach wzięli uczniowie klas II, III, IV i V Szkół Podstawowych Nr 38
oraz Nr 17 w Gdańsku.


Liczba odbiorców bezpośrednich wszystkich zajęć to 155 uczniów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Korzystamy z dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Galeria:

20201020 093305 20201020 093319 20201020 113250 20201020 123711 20201022 132721 20201022 132726 20201022 132714

 

 


 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b