"Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa województwa pomorskiego pod kątem zmian klimatycznych i znaczenia bioróżnorodności"

WFOSiGW wersja kolor-01Sprawozdanie z realizacji zadania "Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa województwa pomorskiego pod kątem zmian klimatycznych i znaczenia bioróżnorodności" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku w 2021 roku.

 

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - więcej informacji kliknij tutaj

Umowa dotacji nr: WFOŚ/D/9/5796/2021

Koszt kwalifikowany:  28 153, 37 zł

Koszt dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 22 000, 00 zł

 

W ramach projektu realizowane były następujące przedsięwzięcia (efekt rzeczowy):

1. Cykl szkoleń dla członków, sympatyków i opiekunów szkolnych kół LOP w Chojnicach na temat: „Rola pszczoły w zachowaniu różnorodności biologicznej w terenie miejskim, wiejskim i leśnym i jej wpływ na zróżnicowany rozwój”

2. Stworzenie internetowego przewodnika po Kartuzach i okolicy „Bioróżnorodność Kartuz i okolic”.

3. Cykl warsztatów „Bioróżnorodność – bogactwo Gdańska” dla gdańskich szkół.

4. Cykl warsztatów „Bioróżnorodność – bogactwo Gdańska” dla gdańskich przedszkoli

5. Dwie Konferencje wyjazdowe:

- dla opiekunów Szkolnych Kół LOP i leśników,

- dla członków Uniwersytetu III Wieku, seniorów, członków LOP.

6. Kampania edukacyjna „Ekologia łączy pokolenia.”, „Poznaję, szanuję, chronię” - kontynuacja cyklu zajęć, warsztatów ekologicznych.

7. „Działamy świadomie – to się opłaca, mówimy tak oszczędności energii.” – przeprowadzenie akcji zbiórki elektroodpadów, Sprzątania świata i cyklu warsztatów ekologicznych.

8. Wycieczki ekologiczne do Słowińskiego Parku Narodowego.

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego LOP w Kościerzynie, Wejherowie, Chojnicach i Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa województwa pomorskiego pod kątem zmian klimatycznych i znaczenia bioróżnorodności" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2021 roku, przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także Zarządowi Głównemu Ligi Ochrony Przyrody, pracownikom Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, samorządom Powiatu Kościerskiego oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie!

 

Zadanie „Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa województwa pomorskiego pod kątem zmian klimatycznych i znaczenia bioróżnorodności" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2021 roku organizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Link do sprawozdania - kliknij

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b