Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza w Gdyni 2014

DSCN0119
W dniu 5 czerwca 2014 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza pod hasłem "Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni" zorganizowana przez OM LOP w Gdyni, Nadleśnictwo Gdańsk i LOP Okręg w Gdańsku.

 

Konferencja była podsumowaniem realizowanego przez OM LOP w Gdyni w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2013/2014 projektu ekologicznego nt. „Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni". W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk organizowane były w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także opracowane przez nauczycieli szkół gdyńskich międzyszkolne konkursy ekologiczne. W konkursach programowych udział wzięło ok. 200 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 3, CKU Kolegium Miejskiego, Zespołu Szkół nr 13 oraz V Liceum Ogólnokształcącego:
I. Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich:
„Wymagania życiowe, zagrożenia i ochrona ssaków",
„Przyroda Gdyni, zagrożenia i ochrona",
„Daj przykład innym – segreguj odpady z głową".
II. Konkurs literacko-recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Dzikie zwierzęta w Gdyni"
III. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni"
IV. Konkurs plastyczny
„Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni"
V. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Poznajemy dzikich przybyszów z lasów występujących na terenie Gdyni. Przewodnik młodego przyrodnika

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli min.: przedstawiciel Urzędu Miasta z Wydziału Środowiska pani Dorota Marszałek-Jalowska, pani Elżbieta Mazurek, konsultant metodyczny z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, pan Jerzy Krefft z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, prezes Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku, pani Katarzyna Tysler z Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku, przedstawiciele Nadleśnictwa Gdańsk – pan Mariusz Tokarczyk i Arkadiusz Gutowski.

Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami związanymi z tematem konferencji, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi - pani Katarzyna Tysler z Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku oraz pan Mariusz Tokarczyk z Nadleśnictwa Gdańsk.

W części artystycznej wystąpiły uczennice z gdyńskich szkół – laureatki konkursu literacko-recytatorskiego. W czasie konferencji zorganizowana była wystawa nagrodzonych prac fotograficznych, plastycznych oraz prezentowane były konkursowe prezentacje multimedialne.

Ostatnim punktem Konferencji było wręczenie podziękowań nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu oraz dyplomów i nagród 95 laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej realizowanego w roku szkolnym 2013/2014 przez OM LOP w Gdyni nt. „Mieszkańcy lasów na terenie Gdyni". Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni – Wydział Środowiska.

Zarząd OM LOP w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Konferencji oraz wsparcie w realizacji Międzyszkolnego Projektu Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku i Nadleśnictwu Gdańsk.

Dziękuje również władzom Urzędu Miasta Gdyni za sfinansowanie nagród laureatom konkursów i wspieranie działań OM LOP w Gdyni oraz wyraża nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w celu wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, nieobojętnych na stan środowiska naturalnego, w którym żyją.

 

W imieniu Zarządu OM LOP w Gdyni
Prezes OM LOP w Gdyni
Izabela Niezgoda

 

Więcej informacji dot. Projektu Edukacyjnego LOP w Gdyni oraz wyniki konkursów - kliknij tutaj

Galeria - kliknij tutaj

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b