Konkurs "Mój Las" w roku szkolnym 2017/2018

IMG 20170708 110049
Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa serdecznie zapraszają do udziału w XXXI edycji konkursu "Mój las".

 

Szczegółowy regulamin konkursu: [kliknij tutaj]

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

I etap odbywa się na szczeblu regionalnym

II etap odbywa się na szczeblu centralnym

I etap na szczeblu regionalnym organizowany jest przez Okręgowe Zarządy Ligi Ochrony Przyrody. Po obradach Sądu Konkursowego najlepiej ocenione prace dostają się do II etapu na szczeblu centralnym.

 

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.

Aby wziąść udział w I etapie konkursu w województwie pomorskim pracę należy wysłać lub dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku (ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk) w terminie do 30 listopada 2017 roku (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

 

Tematy konkursu ustalone w XXXI edycji 2017/2018 dla każdej kategorii wiekowej:

kategoria I - Mój ulubiony mieszkaniec lasu (dzieci szkół podstawowych klas I-III)

kategoria II - Runo leśne i jego mieszkańcy (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI i VII)

kategoria III - Zwierzęta leśne - sprzymierzeńcy czy szkodniki (młodzież szkół gimnazjalnych)

kategoria IV - Ochrona różnorodności biologicznej w lasach (młodzież ponadgimnazjalnych szkół ogólnokształcących i zawodowych)

 

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:

1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.

2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.

3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.

4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.

5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, wraz z podaniem wieku i klasy autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.

6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Sądy Konkursowe na szczeblu regionalnym. 

8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczaplne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

 

Sądy Konkursowe składające się z członków Zarządów Okręgowych LOP dokonają oceny prac oraz wybiorą po dwie najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II centralnego etapu konkursu. Nastepnie prace te zostaną przesłane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w terminie do 31 stycznia 2018 roku.

 

Ogłoszenie wyników etapu centralnego nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2018 roku.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału!!!

 

WFOSiGW wersja kolor-01

Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b