Konkurs plastyczno-fotograficzny "Płazy i gady w moim otoczeniu"

1-Martwy padalec 1 17-IX nowe
Zarząd Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny "Płazy i gady w moim otoczeniu" skierowany do mieszkańców Gdańska.

1. Czas trwania konkursu – do 15 października 2018 r.

2. Konkurs ma na celu poznawanie bioróżnorodności płazów i gadów i skierowany jest do mieszkańców Gdańska.

3. Konkurs organizowany jest w 3 kategoriach:

kat. 1 konkurs plastyczny dla przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej

konkurs fotograficzny:

kat. 2 uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 klasy gimnazjum

kat. 3 uczniowie szkół średnich: liceów, techników oraz dorośli

4. Prace plastyczne muszą zostać wykonane w formacie A4.

5. Każdy uczestnik konkursu fotograficznego może przedstawić do oceny max 3 fotografie zapisane w formie pliku cyfrowego w formacie JPEG na płycie CD/DVD dodatkowo zdjęcia należy wywołać w formacie 15x21 (w ocenie nie będą brane pod uwagę zdjęcia wydrukowane).

6. Fotografie muszą przedstawiać płazy i gady występujące naturalnie w Polsce.

7. Prace należy złożyć lub przesłać do siedziby Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku na adres: Jaśkowa Dolina 59 80-286 Gdańsk (Tel. 58/3414376 kom. 698-796-612) w terminie do 15 października 2018 r. (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

8. Prace powinny zostać opisane imieniem i nazwiskiem autora oraz opiekuna, numerem kategorii wiekowej. Dodatkowo prosimy uczniów o zamieszczenie nazwy i adresu szkoły lub w przypadku osób dorosłych adresu, pod który będzie można wysłać ewentualną nagrodę. Do pracy należy dołączyć wypełnione oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.!!!

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Pełny regulamin konkurus: kliknij tutaj

Oświadczenie RODO: kliknij tutaj

 

 

Korzystamy z dofinansowania środków Miasta Gdańska

 

urzd miasta gdask

 

 

 

 

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b