XXXII Konkurs "Mój Las" edycja 2018/2019

20170117 105650 nowe
Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa serdecznie zapraszają do udziału w XXXII edycji konkursu "Mój Las".

Szczegółowy regulamin konkursu: /http://www.sitlid.pl/konkurs/

 

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
I etap odbywa się na szczeblu regionalnym
II etap odbywa się na szczeblu centralnym
I etap na szczeblu regionalnym organizowany jest przez Okręgowe Zarządy Ligi Ochrony Przyrody. Po obradach Sądu Konkursowego najlepiej ocenione prace dostają się do II etapu na szczeblu centralnym.

Adresaci konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
Aby wziąść udział w I etapie konkursu w województwie pomorskim pracę należy wysłać lub dostarczyć do Ligi Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku (ul. Jaśkowa Dolina 59, 80-286 Gdańsk) w terminie do 30 listopada 2018 roku (decyduje data złożenia lub data stempla pocztowego).

Tematy konkursu ustalone w XXXII edycji 2018/2019 dla każdej kategorii wiekowej:
kategoria I - Mój ulubiona pora roku w lesie (dzieci szkół podstawowych klas I-III)
kategoria II – Mieszkania leśnych zwierząt (dzieci szkół podstawowych klas IV-VI)
kategoria III – Zapraszam na trzydniową wycieczkę do lasu w mojej okolicy (młodzież klas VII i VIII oraz młodzież gimnazjów)
kategoria IV – Drewno – wczoraj, dziś i jutro (młodzież liceów ogólnokształcących oraz ponadgimnazjaknych szkół zawodowych)

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych:
1. Prace w I kategorii wiekowej wykonywane są w formie plakatu w formacie max A3. Dopuszczalne są jedynie podpisy pod przedstawionymi rysunkami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną, jednak waga pracy nie może przekraczać 1,0 kg.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: imieniem i nazwiskiem autora, wraz z podaniem wieku i klasy autora, dokładną nazwą szkoły, adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica), numerem telefonu, imieniem i nazwiskiem nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminach podanych w regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.
7. Na konkurs zgłaszane są tylko prace indywidualne. W przypadku udziału w konkursie uczniów szkół specjalnych i integracyjnych, możliwe jest przyjęcie i ocena prac zespołowych. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez Sądy Konkursowe na szczeblu regionalnym.
8. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczaplne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.

Sądy Konkursowe składające się z członków Zarządów Okręgowych LOP dokonają oceny prac oraz wybiorą po dwie najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej, które zostaną zakwalifikowane do II centralnego etapu konkursu. Nastepnie prace te zostaną przesłane do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Ogłoszenie wyników etapu centralnego nastąpi w terminie do 15 kwietnia 2019 roku.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b