Kampania dotycząca bioróżnorodności województwa pomorskiego 2014/2015

logo glowne

Sprawozdanie z realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

Umowa dotacji nr WFOŚ/D/9/301/2014

 

W ramach projektu zorganizowano:
I. Portal www.przyrodapomorzapl z mapą bioróżnorodności prezentującą wyniki inwentaryzacji przyrodniczej województwa pomorskiego wykonane przez szkolne zespoły;
II. Cykl warsztatów dla nauczycieli opiekunów zespołów inwentaryzacyjnych (Kościerzyna, Charzykowy, Gdańsk, Slupsk);
III. Promocję portalu w czasie XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej oraz Międzyszkolnej Konferencji Przyrodniczej w Gdyni;
IV. Konkursy;
V. Konferencję podsumowującą.

 

Pobierz szczegółowe sprawozdanie - kliknij tutaj

 

Organizator projektu – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami kampanii serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚ i GW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania. W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację zadania „Bioróżnorodność Skarbem Pomorza", przedewszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także pracownikom Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, Marszałkowi Województwa Pomorskiego Panu Mieczysławowi Strukowi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie!


Szczególne podziękowania należą się także Nauczycielom Opiekunom szkolnych zespołów inwentaryzacyjnych oraz Opiekunom uczestników OWE, za ogromne zaangażowanie, dzięki któremu uczniowie mogli poznawać bioróżnorodność województwa pomorskiego oraz wszystkim uczniom biorącym udział w kampanii! To dzięki Wam powstała tak bogata mapa.

 

 

Organizator

Patronat

Honorowy

Partnerzy

Patronat

medialny

logo lop male  PATRONAT HONOROWY-MARSZALEK WOJEWODZTWA POMORSKIEGO-pion RGB-ONLY FOR WEB-2012  PZPK PL COLOR PNG  logo lasy panstwowe


 

RG logo

 

Kampania dotycząca bioróżnorodności województwa pomorskiego "Bioróżnorodność Skarbem Pomorza" organizowana jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b