1 % Podatku na ochronę przyrody

kolaz1procent
CHROŃ PRZYRODĘ RAZEM Z NAMI!

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku na działalność statutową Ligi Ochrony Przyrody.

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38) zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP" wpisując numer 0000113431, pod którym widnieje w KRS Liga Ochrony Przyrody oraz kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego, wynikającego zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Masz prawo wyrazić zgodę na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu) zakreślając odpowiednią rubrykę w PIT.

Możesz także wskazać konkretny cel, jest specjalna rubryka „Informacje uzupełniające", np. "LOP Okręg w Gdańsku".

Pieniądze 1% podatku należnego na konto Ligi Ochrony Przyrody przekaże urząd skarbowy.

Dzięki Państwa wpłatom będziemy mogli prowadzić działania edukacyjne i skuteczniej chronić Przyrodę Polską!

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b