"ZACHOWANIA PTAKÓW MOJEGO OTOCZENIA - konkurs na pracę badawczą opartą na obserwacjach własnych"

Konkurs organizowany prze OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2011/2012

1) Cele główne:ptak

 • zachęcenia do prowadzenia obserwacji i rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych;
 • rozpoznawanie i prawidłowe nazywanie pospolitych ptaków najbliższej dzielnicy.

 

2) Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności obserwacyjnych;
 • dostrzeganie różnorodności zachowań ptaków;
 • odnajdywanie prawidłowości w zachowaniach ptaków;
 • wyszukiwanie istotnych informacji na temat obserwowanych gatunków ptaków.

 

3) Adresat konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych iponadgimnazjalnych w Gdyni.

 

4) Program konkursu - obserwacje mogą dotyczyć:

 • zachowań ptaków przy karmniku;
 • zmienności dobowej pewnych zachowań (np. przelotów ptaków krukowatych na nocne legowiska);
 • sposobu żerowania na podwórkach i w ogrodach przydomowych;
 • interakcji między osobnikami jednego gatunku lub międzygatunkowych (np. sroki i koty, mewy i wrony).

 

5) Regulamin:

 • obserwacje powinny być samodzielne;
 • obserwacje nie mogą zakłócać prawidłowego funkcjonowania zwierząt;
 • nie należy ptaków płoszyć, ani niepokoić;
 • obiektem obserwacji powinny być ptaki przebywające w pobliżu siedzib ludzkich w Gdyni i najbliższych okolicach.

 

6) Zadanie konkursu:

Wyniki obserwacji powinny być przedstawione w formie pracy, obejmującej kilka (1-5) kart wielkości A4, zawierających:

 

 • krótki opis miejsca i czasu obserwacji,
 • opis i ilustracje (zdjęcia) opisywanych gatunków,
 • wyniki obserwacji,
 • ewentualnie własne wnioski.

 

Mile widziany wykaz literatury wspomagającej wykorzystanej w projekcie.

 

7)      Termin i miejsce złożenia prac:

 • termin: do 25. kwietnia 2012;
 • miejsce składania prac:

sekretariat IX LO Gdynia, ul. Żeromskiego 31, Beata Ryl.

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b