Sprawozdanie z Międzyszkolnej Konferencji Przyrodniczej nt. "Ptaki Gdyni"

zd0395

 
zorganizowanej przez Oddział Miejski LOP w Gdyni
i Kolegium Miejskie CKU w dniu 05.06.2012 r.
w Miejskim CKU w Gdyni
 
 

 

W dniu 5 czerwca 2012 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza zorganizowana przez nauczycieli V Liceum Ogólnokształcącego i Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni. Konferencja była podsumowaniem realizowanego w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2011/2012 projektu ekologicznego nt. „Ptaki Gdyni". W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk organizowane były w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także międzyszkolne konkursy ekologiczne: na pracę badawczą, fotograficzny, na prezentację multimedialną, wiedzy i recytatorski. W konkursach programowych udział wzięło ok. 250 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Programowe konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 18, Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 3, XII Liceum Ogólnokształcącego oraz V i IX Liceum Ogólnokształcącego:
I. Konkursy wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich: „Rezerwaty i pomniki przyrody Gdyni", „Bioróżnorodność Zatoki Gdańskiej. Ptaki nadmorskie", „Przyroda Gdyni - zagrożenia i ochrona".
II. Konkurs recytatorski dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Ptaki w literaturze polskiej".
III. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Ptaki Gdyni".
IV. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich „Poznajemy ptaki Gdyni. Przewodnik multimedialny młodego ornitologa" .
V. Konkurs na pracę badawczą nt.: „Ptaki mego otoczenia"
W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wśród zaproszonych gości byli min.: przedstawiciel Urzędu Miasta z Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pani Lilianna Hoppe, konsultant biologii z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, pan Jerzy Krefft z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, prezes Ligi Ochrony Przyrody, pan Witold Ciechanowicz z Nadleśnictwa Gdańsk.
 
 
Wszystkich zgromadzonych powitała Dyrektor Kolegium miejskiego pani Barbara Latocha. W imieniu Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody uczestników konferencji powitał pan Jerzy Krefft, natomiast tematykę i cele Konferencji przedstawiła pani Izabela Niezgoda nauczyciel V Liceum Ogólnokształcącego i prezes Oddziału Miejskiego Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni.
 
 
Głównymi celami działań OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2011/2012, były: poznanie przez dzieci i młodzież różnych gatunków ptaków występujących na terenie Gdyni oraz ich wymagań życiowych związanych ze środowiskiem miejskim, określenie pozytywnych i negatywnych skutków dla rezerwatów przyrody wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich, wykazanie się znajomością wiedzy i terminologii z zakresu ekologii przez uczniów szkół gdyńskich, podkreślenie konieczności istnienia terenów objętych ochroną oraz rozwijanie wśród dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
 
 
Podczas konferencji zaproszeni goście wystąpili z prelekcjami związanymi z tematem konferencji, wzbogaconymi prezentacjami multimedialnymi. Z dużym zainteresowaniem spotkało się wystąpienie pana Witolda Ciechanowicza dotyczące różnorodności gatunkowej gdyńskich ptaków oraz działań Nadleśnictwa Gdańsk na terenie naszego miasta.
 
 
Część artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 3 oraz słuchacze Kolegium Miejskiego w Gdyni. W czasie konferencji zorganizowana była wystawa prac fotograficznych, plastycznych oraz prezentowane były prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów gdyńskich szkół w ramach organizowanych konkursów.
 
 
Ostatnim punktem Konferencji było wręczenie dyplomów i nagród 108 laureatom konkursów przyrodniczych przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej realizowanego w roku szkolnym 2011/2012 nt. „Ptaki Gdyni". Nagrody ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
 
 
Zarząd OM LOP w Gdyni składa serdeczne podziękowania za pomoc w przygotowaniu Konferencji Zarządowi Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku. Dziękuje również władzom Urzędu Miasta Gdyni za sfinansowanie nagród laureatom konkursów i wspieranie działań OM LOP w Gdyni oraz wyraża nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w celu wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, nieobojętnych na stan środowiska naturalnego, w którym żyją.
 
 

 

W imieniu Zarządu OM LOP w Gdyni
Prezes OM LOP w Gdyni
Izabela Niezgoda
 
 

 

Pobierz PDF - kliknij tutaj
 

 

Oto kilka zdjęć z konferencji:

 

 
zd0391 zd0394 zd0393

 

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b