Przewodnik Multimedialny Młodego Entomologa - konkurs 2012/2013

100_1188
Konkurs realizowany w ramach Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni
pod hasłem: „Owady Gdyńskich parków, łąk i lasów. Chrońmy owady zapylające."


1. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i Oddział Miejski LOP w Gdyni.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w Gdyni.

3. Cele konkursu:
- poznanie różnych gatunków owadów występujących na terenie Gdyni;
- poznanie wymagań życiowych owadów związanych ze środowiskiem miejskim;
- kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko
naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów dla żyjących w nich owadów;
- uświadomienie szczególnej roli w biocenozach leśnych i łąkowych owadów zapylających i konieczności ich ochrony;
- rozwijanie wśród uczniów umiejętności stosowania wiedzy ekologicznej w praktyce.

4. Zadanie konkursu:
- zaprojektowanie, utworzenie i przedstawienie na CD ROM-ie prezentacji multimedialnej
poświęconej różnym gatunkom ptaków występujących na terenie Gdyni;
- praca obejmuje opis 10 - 20 gatunków owadów (preferowane są prace samodzielne, własne zdjęcia, teksty);
- uczestnicy konkursu pracują indywidualnie, nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu.
Zadania oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli V Liceum Ogólnokształcącego i O.M. LOP w Gdyni.

5. Termin przekazywania prac na konkurs - 15 maja 2013r.

6. Miejsce przekazywania prac konkursowych - V Liceum Ogólnokształcące im. płk Stanisława Dąbka w Gdyni.
Szczegółowe informacje - sekretariat V LO tel. 58-625-44-68 lub na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

7. Założenia organizacyjne:
- każdy uczeń ma prawo nadesłać lub osobiście dostarczyć jedną pracę.

8. Uczniowie wyróżnieni przez Jury otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni oraz Oddział Miejski LOP w Gdyni).

9. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu i
terminie wręczania nagród.

Opiekunowie konkursu:
Izabela Niezgoda V LO w Gdyni
Ewelina Ziemian V LO w Gdyni
Pobierz regulamin konkursu - kliknji tutaj
Więcej informacji dot. Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b