Międzyszkolny konkurs wiedzy OM LOP w Gdyni 2015

Regulamin konkursu wiedzy Bioróżnorodność gdyńskich ekosystemów. Rośliny zarodnikowe i nasienne  2015
pod hasłem "Bioróżnorodność gdyńskich ekosystemów. Leśne i łakowe rośliny zarodnikowe i nasienne - zagrożenia i ochrona."

Konkurs realizowany w ramach Projektu Ekologicznego OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015

 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół w Gdyni (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne).

2. Organizatorem konkursu jest V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i Oddział Miejski LOP w Gdyni.

3. Zadania konkursu obejmują:
- konkurs wiedzy ekologicznej dotyczący cech budowy, wymagań życiowych zagrożeń i
ochrony wybranych gatunków roślin zarodnikowych i nasiennych

4. Zdania oceniać będzie jury złożone z przedstawicieli O.M. LOP w Gdyni.

5. Cele konkursu:

  • kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów dla żyjących w nich roślin
  • poznanie różnorodności gatunkowej roślin występujących na terenach leśnych i łąkowych Gdyni
  • uświadomienie szczególnej roli roślin w biocenozach leśnych i łąkowych oraz motywów ich ochrony
  • poznanie zagrożeń przedstawicieli mszaków, paprotników i roślin naczyniowych wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich,
  • rozwijanie wśród młodzieży umiejętności stosowania wiedzy ekologicznej w praktyce,
  • rozwijanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.

6. Termin konkursu: 24 lutego 2015r. – wtorek godz. 14.00

7. Miejsce konkursu – V Liceum Ogólnokształcące im. płk Stanisława Dąbka, ul. A. Dickmana 14 Gdynia – Oksywie.

8. Założenia organizacyjne:
- V LO w Gdyni jest miejscem zadań konkursu
- każda szkoła ma prawo zgłoszenia trzech do pięciu uczniów, przedstawicieli szkoły do 16.02.2015 r.

9. Uczniowie wyróżnieni przez Jury otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

10. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatorów o wynikach konkursu i terminie wręczania nagród.

Opiekunowie konkursu:
Izabela Niezgoda V LO w Gdyni
Dorota Szumera-Gnyp V LO w Gdyni

 

Zakres wiadomości (pdf.) - kliknij tutaj

Szczegółowy regulamin konkursu (pdf.) - kliknij tutaj

Więcej informacji o Projekcie Ekologicznym Oddziału Miejskiego LOP w Gdyni w roku szkolnym 2014/2015 - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b