Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza "Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic" 2016

DSC03249
W dniu 02 czerwca 2016 r. z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska odbyła się Międzyszkolna Konferencja Przyrodnicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr1 w Gdyni - Wiczlino zorganizowana przez Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni, Nadleśnictwo Gdańsk oraz Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku.

Konferencja była podsumowaniem realizowanego przez OM LOP w Gdyni w gdyńskich szkołach w roku szkolnym 2015/2016 projektu ekologicznego nt. „Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic". W ramach projektu we współpracy z Nadleśnictwem Gdańsk organizowane były w ciągu roku szkolnego spotkania i prelekcje, a także zostały opracowane przez nauczycieli gdyńskich szkół międzyszkolne konkursy ekologiczne. W konkursach programowych wzięło udział ok. 150 uczniów z gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkursy międzyszkolne realizowane w ramach projektu, opracowane i przeprowadzone przez nauczycieli gdyńskich szkół: Gimnazjum nr 3, Zespołu Szkół nr 7, Szkoły Podstawowej nr 37 oraz V Liceum Ogólnokształcącego:

I. Konkurs wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Zbiorowiska podmokłe Gdyni - struktura i funkcjonowanie ekosystemów"

II. Konkurs literacko-recytatorski dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych
„Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic"

III. Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic"

IV. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych
„Organizmy zbiorowisk podmokłych – Gdyni i okolic"

V. Konkurs na prezentację multimedialną dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich
„Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic. Przewodnik multimedialny"

W Konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji przyrodniczych, zaproszeni goście oraz nauczyciele i uczniowie laureaci konkursów z 20 gdyńskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Wśród zaproszonych gości byli min.: Pani Dorota Marszałek – Jalowska z Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdynia, Pani Elżbieta Mazurek, konsultant metodyczny z Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Głównymi celami działań OM LOP w Gdyni w roku szkolnym 2015/2016, były: rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego, poznanie różnych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenach podmokłych Gdyni, poznanie wymagań życiowych wybranych gatunków związanych ze środowiskiem życia, uświadomienie szczególnej roli w wybranych biocenozach roślin i zwierząt oraz konieczności ich ochrony, wdrażanie wśród młodzieży gdyńskich szkół zasad zrównoważonego rozwoju, kształcenie obywateli świadomych destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne i skutków antropogenicznego przekształcania ekosystemów, pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody, w środowisku lokalnym, dostrzeganie globalnych zmian w środowisku, poznanie zagrożeń środowiska naturalnego wynikających z sąsiedztwa dzielnic miejskich oraz pobudzanie młodzieży do aktywnych działań na rzecz przyrody w środowisku lokalnym.

Podczas konferencji odbyło się przedstawienie uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 pt. Jak rozweselić Ziemię oraz wystąpili uczniowie z gdyńskich szkół – laureaci konkursu literacko-recytatorskiego.

W czasie konferencji zorganizowana była wystawa nagrodzonych prac fotograficznych, plastycznych oraz prezentowane były konkursowe prezentacje multimedialne.

Ostatnim punktem Konferencji było wręczenie podziękowań nauczycielom zaangażowanym w realizację projektu oraz dyplomów i nagród 62 laureatom konkursów przeprowadzonych w ramach Międzyszkolnego Projektu Edukacji Ekologicznej realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 przez OM LOP w Gdyni nt. „Unikatowe organizmy obszarów podmokłych Gdyni i okolic". Nagrody dla laureatów ufundowane zostały przez Urząd Miasta Gdyni – Wydział Środowiska.

Dziękuję władzom Urzędu Miasta Gdyni za sfinansowanie nagród laureatom konkursów i wspieranie działań OM LOP w Gdyni oraz wyraża nadzieję na dalszą kontynuację współpracy w celu wychowania kolejnych pokoleń młodych ludzi, nieobojętnych na stan środowiska naturalnego, w którym żyją.

 

W imieniu Zarządu OM LOP w Gdyni

Izabela Niezgoda

 

Galeria:

DSCN1208 DSCN1211 DSCN1214 DSC03241 DSC03245 DSC03248 DSC03252 DSC03264 DSC03288 DSC03291 DSC03294 DSC03296

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b