VIII Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „Wisła w krajobrazie Pomorza” z cyklu „Mijające krajobrazy Polski”

DSCN0969 nowe
Po raz ósmy w cyklu ogólnopolskim „Mijające krajobrazy Polski" organizacje pozarządowe przygotowały w dniach 14 – 15 października 2017 r. VIII Ogólnopolski Sejmik Krajoznawczy „Wisła w krajobrazie Pomorza".

 

 

Wiodącym organizatorem sejmiku było Pomorskie Porozumienie Oddziałów PTTK przy współpracy Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku. Bezpośrednimi organizatorami ogólnopolskiej imprezy byli Pomorskie Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa PTTK i Pomorska Komisja Fotografii Krajoznawczej PTTK w Gdańsku. Honorowy patronat nad sejmikiem sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego i Prezes Zarządu Głównego PTTK. Patroni medialni to: "Gazeta Uniwerytecka" - UG, „Gościniec" - ZG PTTK, „Pomerania" - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz „Dziennik Batycki".

W całej Polsce, przez cały rok trwają obchody święta naszej największej rzeki. Na Pomorzu inauguracja obchodów odbyła się pod koniec lutego br. w Tczewie w Muzeum Wisły. Konferencję poświęconą muzeom nadwiślańskim zorganizowało Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Uczestniczyliśmy w tej imprezie. Dnia 12 kwietnia 2017 r. Pomorska Komisja Krajoznawcza PTTK zorganizowała sesję dot. Wisły w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. PTTK postanowiło włączyć się do ogólnopolskich obchodów Roku Wisły, stąd hasło programowe na 2017 rok - „Wisła łączy". Komisja Krajoznawcza ZG PTTK zaproponowała zorganizowanie Ogólnopolskiego Sejmiku Krajoznawczego pod hasłem „Z biegiem Wisły". Pierwsza sesja krajoznawcza odbyła się 28 kwietnia 2017 r. w Krakowie, zorganizowana w Centrum Turystyki Górskiej PTTK pod przewodnictwem dr Józefa Partyki.

Druga sesja naukowa odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim w dn. 14.10.2017 r., gdzie uczestników powitali Ryszard Józef Wrzosek - przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sejmiku oraz w imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego - Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Natomiast uroczyste otwarcie sesji nastąpiło dzięki prof. Joannie Fac-Beneda - prodziekan Wydziału Oceanografii i Geografii UG, która była również głównym moderatorem pierwszej części konferencji, gdzie wygłoszono 5 referatów pod hasłem „Od początku do końca z jej biegiem":
1. Ryszard Józef Wrzosek - "2017 - Rok Rzeki Wisły"
2. Józef Partyka - „Mijające krajobrazy Polski"
3. Mariusz Szmidka - „Autostrada wodna na Wiśle. Akcja społeczna Dziennika Bałtyckiego"
4. Joanna Angiel - „Krajobrazy kulturowe widziane z rzeki i ich wartości edukacyjne"
5. Krzysztof Kruszyński - „Miasta nadwiślańskie w dawnej kartografii i obrazach".

Po wykładach w trakcie trwania przerwy wszyscy uczestnicy prowadzili dyskusję, wymieniając się swoimi doświadczeniami oraz oglądali wystawę fotograficzną „Wisła – królowa rzek polskich" przygotowaną przez Alicję Wrzosek. Dla uczestników sesji przygotowany był oczywiście słodki poczęstunek.

Drugiej części konferencji przewodniczył Ryszard Józef Wrzosek. Hasło tej części brzmiało: „Gdzie wody Wisły osiągają kres wędrówki". W ramach tej części również odbyło się 5 referatów. A wygłosili je:
1. Wojciech Majewski - „Przekop Wisły i jego znaczenie dla ochrony przeciwpowodziowej"
2. Paweł Jarczewski - „Jak przekop Wisły zbudowano"
3. Katarzyna Krawczyk - „U ujścia Wisły – wczoraj i dziś"
4. Paweł Raczyński, Włodzimierz Sakwiński - „Wokół dolnej Wisły"
5. Alicja Wrzosek - „Wycieczki krajoznawcze PTTK w roku Wisły".

Po wygłoszonych referatach zaprezentowano film „Najpiękniejsza droga wodna MDWE 70". Na zakończenie wydarzenia odbyła się interesująca dyskusja, poświęcona Wiśle i jej znaczeniu dla Polski. W sesji uczestniczyło ponad 150 krajoznawców z całej Polski w tym Komisja Krajoznawcza - Zarządu Głównego PTTK z jej przewodniczącym dr Szymonem Bijakiem z Warszawy. Po sesji, w siedzibie Oddziału Gdańskiego PTTK odbyło się spotkanie ww. Komisji z krajoznawcami pomorskimi PTTK. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Głównego PTTK i zarazem Prezes Oddziału Gdańskiego - Stanisław Sikora.

W drugim dniu sejmiku, 15 października 2017 r. odbyła się sesja terenowa na Żuławach Wiślanych, głównie w dolnym odcinku ujściowym Wisły. Wycieczkę poprowadzili przewodnicy turystyczni PTTK, Grzegorz Litwińczuk i Ryszard Józef Wrzosek. Tunelem pod Martwą Wisłą, dojechaliśmy autokarem do Świbna, a stamtąd wzdłuż przekopu Wisły na południe do Przegaliny, gdzie zwiedziliśmy 2 śluzy. Dalej po zwiedzeniu ważnej śluzy Gdańskiej Głowy udaliśmy się do Przepompowni w Rybinie. Zakończenie całej wycieczki odbyło się w Muzeum Wisły w Tczewie. Najpierw zwiedziliśmy w Fabryce Sztuk stałą wystawę z historii Tczewa, następnie w czasie przerwy skorzystaliśmy z poczęstunku. Wszyscy obdarowani zostaliśmy materiałami krajoznawczymi o Kociewiu i Tczewie oraz gadżetami miejskimi. Następnie odwiedziliśmy Muzeum Wisły i Centrum Konserwacji Wraków, oprowadzani przez przewodników muzeum. Po ośmiu godzinach zwiedzania Żuław Wiślanych wróciliśmy do Gdańska, gdzie na przystanku SKM Gdańsk Oliwa zakończyliśmy udaną sesję terenową. W wycieczce uczestniczyło prawie 50 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w 2-dniowym sejmiku poświęconym rzece Wiśle. Organizatorzy zamierzają upamiętnić do wydarzenie poprzez wydanie materiałów sejmikowych w czasopismach krajoznawczych: „Jantarowe Szlaki", „Gościńcu" PTTK, „Gazecie Uniwersyteckiej" UG oraz w „Pomeranii" - Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdańsku.

 

                                                                                                                                                                                                            Ryszard Józef Wrzosek

 

Galeria:

DSCN0970 nowe DSCN0967 nowe DSCN0975 nowe DSCN0972 nowe Sejmi Wisła w Dz. Bałt.16.X.2017 001 noweeeee 2

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b