Akcja sprzątania Świata 2019 " Nie śmiecimy-sprzątamy zmieniamy"


popraw 1Las zapewnia nam tlen, oczyszcza powietrze, wpływa korzystnie na klimat. Jest domem wielu gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt. Poprawia nasze samopoczucie, jest najlepszym miejscem do wypoczynku i rekreacji. Śmieci zupełnie do lasu nie pasują. W dniach 20 – 22 września przeprowadzono akcję SPRZĄTANIA ŚWIATA – POLSKA 2019.

W akcji uczestniczyli:mieszkańcy, przedszkolaki, uczniowie różnych poziomów nauczania, osoby niepełnosprawne, ale przede wszystkim leśnicy powiatu kościerskiego. W tym celu przygotowano działania pod względem logistycznym przy zaangażowaniu Nadleśnictw Kościerzyna i Lipusz, samorządów, szkół, przedszkoli oraz mieszkańców. 

Podczas akcji przeprowadzono działania praktyczne – segregowanie odpadów na papier, szkło, plastik, odpady wielkogabarytowe i odpady zmieszane. Promowano nabywanie towarów wyprodukowanych z materiałów pochodzących z recyklingu, wielokrotne wykorzystanie opakowań – używanie toreb wielokrotnego użytku, propagowano mądrą konsumpcję, która ogranicza ilość zużywanych opakowań, a szczególną uwagę zwróciliśmy na minimalizację wytworzonych odpadów.

Przeprowadzona akcja z pewnością przyczyni się do zmiany sposobu postępowania z odpadami, nie będą wyrzucane do lasu, wzrostu świadomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, które zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach, a tym samym nie będą spalane w piecach, co w znaczny sposób wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Wzorowo przebiegała aktywizacja i integracja młodzieży z leśnikami. Powszechne zaangażowanie w edukację ekologiczną i masową realizację działań skierowanych do całej społeczności świadczyła o olbrzymim i wciąż rosnącym potencjale edukacyjnym i promocyjnym. Młodzież uczestnicząca w Akcji Porządkowej miała okazję zaobserwować skalę zagrożenia jakim są góry śmieci pozostawione w różnych miejscach, w naszych lasach, a poprzez swoje działania przyczynili się do poprawy – czystości terenów powiatu kościerskiego. Podczas akcji zebrano różnego rodzaju odpady: akcesoria samochodowe, opony, kartony, worki, pampersy, butelki, parasole, szmaty, sprzęt AGD, gruz, szkło, itp. 

W ramach akcji sprzątania świata odbyły się również zajęcia pt.: „Ochrona naturalnego środowiska – Walka z odpadami i ze smogiem – razem w walce o czyste powietrze w powiecie kościerskim. Zbiórka elektroodpadów - dobre rady na elektroodpady oddaj mnie w dobre ręce 2019"

Głównym celem zadania była szeroko pojęta edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców województwa pomorskiego na temat ochrony naturalnego środowiska, organizowanie i przeprowadzenie warsztatów w placówkach powiatu kościerskiego nt. gospodarki odpadami. Promowaliśmy mądrą konsumpcję - jak każdy z nas może przyczynić się do ograniczenia ilości produkowanych odpadów podczas codziennych zakupów oraz na czym polega odpowiedzialne kupowanie w kontekście naszych rodzimych produktów lokalnych. Przeprowadzono akcję sprzątania świata – wiosną i jesienią, zinwentaryzowano dzikie wysypiska, a także zorganizowano zbiórkę elektroodpadów w KościerzynieSzkolne Koło LOP z opiekunami P. Kazimierą Lidke i P. Beatą Chwarzyńską. Kolejnym poruszanym zagadnieniem były odpady - co z nimi zrobić oraz sposoby ich powtórnego wykorzystania, ekologiczne oznakowania, selektywna zbiórka oraz korzyści wynikające z ich odzyskiwania. Przewodnim hasłem naszych działań było zanieczyszczenie powietrza, propagowanie ekologicznego stylu życia, pobudzenie do działań na rzecz ochrony przyrody, środowiska, co każdy z nas może zrobić aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

 

 Galeria:

popraw 1 popraw 2 popraw 3 Popraw 4 popraw 5 popraw 6 popraw 7 popraw 8
 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b