Światowy Dzień Ziemi w Kościerzynie 2019

P1040108
W dniu 25 kwietnia odbyły się po raz 26 Obchody Światowego Dnia Ziemi w Kościerzynie "zmiany klimatu, wymieranie gatunków chronionych, brak wody" pod patronatem Starosty Powiatu Kościerskiego oraz Burmistrza Miasta Kościerzyny.

Jak co roku miejscem organizacji był „Ogródek Jordanowski" przy Urzędzie Miasta w Kościerzynie, gdzie uczestnicy przeszli barwnym korowodem MARSZEM ZIEMI ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Tradycyjnie prowadziła ORKIESTRA BEGAMA z PZS NR 1, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska. Na uczestników imprezy czekało wiele atrakcji – m.in. pieśni i wierszyki w wykonaniu uczestników festynu – Przedszkole Nr 7 w Kościerzynie, Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia s. Św. Elżbiety. Każdego roku obchody Dnia Ziemi koncentrują się wokół jednego, ważnego dla naszej Planety hasła.

Leśnicy z Nadleśnictwa Kościerzyna wspólnie z Nadleśnictwem Lipusz przedstawili bogatą ofertę swojej działalności – wartości przyrodnicze, krajobrazowe, ochrona flory i fauny, atrakcje turystyczne, przeprowadzili konkursy dla dzieci i młodzieży związane z pracą i rolą leśnika, rozpoznawania pospolitych gatunków drzew, krzewów, zwierząt leśnych.
Dzieci miały możliwość rysowania na okleinie, która wzbudziła dużo emocji i innego spojrzenia na materiał którym jest drewno. Za czynny udział w zajęciach i konkursach można było wygrać atrakcyjne i bardzo cenne nagrody.
Na stoisku Ligi Ochrony Przyrody w ramach zabawy rozpoznawano tropy zwierząt, różnorodne skały i minerały, ptaki, ssaki, ryby, czas rozkładu popularnych odpadów. Uczestnicy imprezy mogli zakręcić przyrodniczym kołem fortuny i zmierzyć się z ekologicznym guizem związanym z segregacją odpadów. Zainteresowanym pokazywano również jak w nieskomplikowany sposób i niskim kosztem we własnym ogrodzie, na małą skalę, można wspierać owady zapylające. Wielkim zainteresowaniem cieszyło się "stoisko z papierem czerpanym", "przez glinę do poznania Kaszub" i "wiosenne kwiaty z bibuły". Szczególną uwagę zwróciliśmy na przyczyny i skutki zanieczyszczenia powietrza, przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczeń. Jest to temat ważny, szczególnie w kontekście coraz gorszej jakości powietrza w Kościerzynie wynikającej z zanieczyszczeń komunikacyjnych i tzw. "niskiej emisji", czyli zanieczyszczeń powietrza przez gospodarstwa indywidualne - spalanie różnych odpadów m.in. plastików. Aby podjąć odpowiednie działania i dokonać mądrego wyboru, sprzyjającego redukcji zanieczyszczeń, w tym szczególnie szkodliwych dla zdrowia człowieka pyłów zawieszonych, należy edukować społeczeństwo w tej dziedzinie i dlatego szczególną uwagę zwróciliśmy na odnawialne źródła energii poprzez prezentację mini eksponatów odnawialnych źródeł energii, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami, segregację odpadów, wykorzystanie surowców wtórnych, recykling itp.

Uczestnicy Dnia Ziemi brali udział w wielu warsztatach, grach, prezentacjach, konkursach przy różnych stanowiskach. Stanowisko KOS-EKO było przygotowane pod hasłem: "Woda źródłem życia", gdzie dzieci mogły zapoznać się z tematem wody. Promowano picie wody z kranu oraz przedstawiono technologię uzdatniania wody sieciowej, jak również pewne fakty i mity dotyczące picia wody kranowej. Na stanowisku przedstawiono kilka elementów armatury dotyczącej branży wodnej i ciepłowniczej. Dodatkowo uruchamiano urządzenie do gazowania wody i częstowano zainteresowane dzieci gazowaną wodą kranową. Najbardziej aktywne i uczestniczące w rozmowie dzieci zostały nagrodzone upominkami sygnowanymi logiem KOS – EKO. SANEPID przedstawił wpływ zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie, zdrowa żywność, Policja i Straż Pożarna - bezpieczne zachowanie i bezpieczeństwo na drodze, podczas zabaw, nie wypalaj traw, zagrożenia pożarowe. Wielką atrakcją dla dzieci było zajęcie miejsca w wozie policyjnym i straży pożarnej. Tłoczno było na stoisku z białą porcelaną – kubkami i talerzykami z Łubiany, gdzie specjalnymi pisakami można było namalować własną kompozycję.

Celem naszych działań jest propagowanie ekologicznego stylu życia, pobudzenie do działań na rzecz ochrony przyrody, środowiska, atmosfery, uświadamianie zagrożeń ekologicznych związanych ze wzrostem emisji dwutlenku węgla i co można zrobić , aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery?

 

Galeria:

P1040050 P1040101 P1040135 P1040142 P1040150 P1040152 P1040153 P1040155 P1040168 P1040174 P1040180 P1040183 P1040195

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b