Konferencja Terenowa dla Uniwersytetu III Wieku członków LOP Oddziału w Kościerzynie

263267455 284531170354575 8248687759105552418 n
Dnia 22 lipca 2021 roku odbyła się  konferencja terenowa dla Uniwersytetu III Wieku członków Ligi Ochrony Przyrody Oddział w Kościerzynie pt. „Bogactwo – flora i fauna, ochrona przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Słowińskiego Parku Narodowego".

Głównym celem konferencji było poznanie różnorodnych form ochrony przyrody i środowiska, walorów przyrodniczych i krajobrazowych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi i Słowińskiego Parku Krajobrazowego, kształtowanie właściwych postaw człowieka poprzez ukazanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody.                                                            

W konferencji wyjazdowej wzięło udział 40 seniorów Uniwersytetu III Wieku, członków Ligi Ochrony Przyrody z Oddziału Kościerzyna. Przez cały czas przejazdu z Kościerzyny do Parku Krajobrazowego Dolina Słupi przedstawiano strukturę organizacyjną Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Słupsku, bogactwo przyrody i zagadnienia związane z formami jej ochrony w Województwie Pomorskim.

Pierwszym etapem konferencji była siedziba CEE Słupia - spotkanie z pracownikami Parku Krajobrazowego Dolina Słupi wykład i warsztaty w zakresie poznania różnorodności gatunków flory i fauny oraz różnych form ochrony przyrody. Zapoznaliśmy się także z przeróżnymi tajnikami parku, to co najpiękniejsze poznaliśmy na wystawie wędrując meandrami rzeki Słupi. Układ stanowisk nawiązywał do meandrującej rzeki. Szczególną uwagę zwróciliśmy na rośliny i ryby, gdzie w jesieni odbywa się tarło ryb łososiowatych m.in. troci wędrownej. Na niskich torfowiskach alkalicznych podziwialiśmy kwitnące rośliny chronione i zagrożone wyginięciem gatunki – licznie występujące storczykiCenna również była wiedza o płazach, ponieważ często mylimy traszkę (płaz) z jaszczurką (gad).

Ostatnią atrakcją na wystawie były akwaria z ichtiofauną okolicznych rzek i jezior – rak szlachetny i błotny. Na ostatniej bioramie rozmieszczonych stanowiskach uzupełniliśmy wiedzę. Następnie przewodnik P. Anna Orłowska wraz z mężem przedstawili profesjonalnie przygotowaną prezentacje nt. geomorfologii, bioróżnorodności form przyrody na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Słupi – gatunki i siedliska priorytetowe. Atrakcją był spacer brzegiem morza w Rowach. Na zakończenie wyprawa na teren Słowińskiego Parku Krajobrazowego przyroda – flora – fauna, wizyta w muzeum. Zadowoleni i pełni wiedzy wróciliśmy do Kościerzyny.

 

Galeria:

263058394 1906022222903432 5605202984285443302 n 263073433 4905389356151581 1154617817359181430 n 263169778 1176576479785822 444100621443888198 n 1 263307936 738602830430769 1506258316950861420 n 263398860 4325807104197620 3896153233260507951 n 263406908 450215046671271 8430622223393805534 n 263573926 287004843375212 5750376500232526735 n 263599803 1074247259995156 607900826091392053 n 263635250 462597138554543 5017001203842315523 n 263653511 271039741739090 7692488018389969055 n 264266549 1297413034058310 402833465478175340 n 264381781 2817594661865264 3633956079317300544 n
 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b