CYKL WARSZTATÓW - WALKA Z ODPADAMI W POWIECIE KOŚCIERSKIM

20220917 103242
W ramach zadania dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w powiecie kościerskim przeprowadzono cztery warsztaty związane z walką z różnymi odpadami oraz sortowaniem śmieci.

1. Warsztaty z gospodarki odpadami – segregacja odpadów, praktyczne ćwiczenia w segregacji odpadów (przygotowanie pomocy dydaktycznych m.in. obrazków różnych odpadów: zmieszane, metale, i tworzywa sztuczne, bio, papier, szkło, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne). Uczniowie zebrane ilustracje odpadów wrzucali do odpowiednich pojemników zgodnie z oznakowaniem, oddzielnie składowano odpady nadające się do PSZOK.

2. Wykorzystanie odpadów – makulatury, własnoręcznie wykonanie kartek papieru czerpanego z elementami ozdobnymi (ssaki, ptaki, rośliny itp.) przy użyciu sit do czerpania papieru, przedstawienie historii papieru. Prezentacja.

3. Recykling, zasady i korzyści z recyklingu, propagowanie mądrej konsumpcji, bez zbędnych opakowań, uzupełnianie przygotowanych kart pracy , wykorzystanie toreb wielokrotnego użycia, wykonanie przedmiotu z odpadów.

4.Czy wiesz czym palisz – prezentacja „Czyste powietrze wokół nas”, ćwiczenia praktyczne w spalaniu różnych frakcji odpadów. Ekologicznie postępujesz dymów nie emitujesz.

Celem warsztatów była szeroko pojęta edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych na temat odpadów. Podczas warsztatów propagowano mądrą konsumpcję – jak każdy z nas może , nawet robiąc codziennie zakupy, przyczynić się do ograniczenia zużycia surowców naturalnych, na czym polega odpowiedzialne kupowanie w kontekście naszych rodzimych produktów lokalnych.

Poprzez takie działania zwiększamy świadomość ekologiczną społeczności lokalnych oraz wrażliwość młodzieży i społeczeństwa na dramatyczne zmiany zachodzące w środowisku.

Galeria:

20220917 103246 20220917 103250 20220917 103309 20220917 103312 20220917 104847

                         WFOŚiGW w Gdańsku

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b