"Odpady nasza wspólna sprawa" 2012

dscf4303

9 listopada 2012 r. - relacjaz z wyjazdu grupy studentów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki w Gdyni Witominie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach

„Sprzątanie świata" to w obecnych czasach jedno z ważniejszych zadań. W miarę rozwoju cywilizacji wzrasta także ilość produkowanych przez człowieka odpadów. Dotyczy to zarówno przemysłu, rolnictwa i innych dziedzin gospodarki jak i zwykłych gospodarstw domowych. W związku z tym coraz większym problemem staje się zbiórka, składowanie i utylizacja tych odpadów. Aby przybliżyć temat nam, mieszkańcom i uświadomić jego wagę, w ramach „zajęć w terenie" Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Wiktoria Rocławska, wykładowca w zakresie ekologii i ochrony środowiska, 9 listopada 2012 r. zorganizowała wyjazd grupy studentów WUTW do Komunalnego Związku Gmin Doliny Redy i Chylonki w Gdyni Witominie oraz Zakładu Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina w Łężycach.

W zajęciach brało udział 39 studentów WUTW. Wiele osób, uczestniczących w tym wyjeździe, jest szczerze zainteresowana tematyką, gdyż dotyczy nas samych, naszych rodzin, a z drugiej strony jest bardzo ważna dla ochrony otaczającej nas przyrody i środowiska. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że duża grupa studentów WUTW jest również członkami Wejherowskiego Klubu Ligi Ochrony Przyrody i poszerzanie wiedzy na ten temat nie jest celem samym w sobie, ale służyć ma prowadzeniu coraz bardziej racjonalnej i świadomej gospodarki odpadami na „własnym podwórku".
W Gdyni Witominie powitał nas Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Tadeusz Wiśniewski, który wskazał na główne akty prawne będące podstawą działalności i wytyczające cele i zadania zakładu. Przy kawie i ciasteczkach rozgorzała dyskusja na najbardziej aktualny obecnie temat, a mianowicie na temat nowej ustawy „śmieciowej", która ma obowiązywać od lipca 2013 r., zasadach jej wprowadzenia, problemach wiążących się z ustaleniem zasad rozliczeń za wywóz, utylizację i recykling śmieci od poszczególnych mieszkańców, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych w obrębie miast i wsi.
Następnie cała grupa została przewieziona do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Eko Dolina mieszczącego się w Łężycach w celu zapoznania się z jego działalnością. Przywitał nas prezes Eko Doliny, Pan Cezary Jakubowski omawiając zasady działania i rolę zakładu w odzysku odpadów.
Mottem działalności Eko Doliny jest hasło: „Odpowiedzialność ekologiczna mieszkańców i nowoczesne technologie dziś, to warunek czystego środowiska jutro. Warto ponosić ten koszt dla nas i dla przyszłych pokoleń". Dodatkową atrakcją było spotkanie z sokolnikiem, Panem Grzegorzem Czerw, który zaprezentował jednego ze swoich podopiecznych - jastrzębia. Na zakończenie pracownicy zakładu oprowadzili nas po zakładzie zapoznając nas z wszystkimi wydziałami i spełnianymi przez nie funkcjami w zagospodarowywaniu odpadów.

Galeria - kliknij tutaj

Tekst i zdjęcia: Jolanta Czeczótka

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b