Ekogimnazjada w Wejherowie 2013

img_0446

W dniu 22 marca odbyła się XII edycja konkursu ekologicznego „Ekogimnazjada" pod hasłem „Różnorodność ekosystemów leśnych".


Nadleśnictwo Wejherowo zaproponowało naszej szkole (Samorządowemu Gimnazjum w Bolszewie) zorganizowanie konkursu w ich nowo oddanej Sali Konferencyjnej. Z zaproszenia skorzystaliśmy i przyjęliśmy naszych gości i uczestników w budynku Nadleśnictwa.
W tym roku do konkursu przystąpiło trzydziestu uczestników z siedmiu gimnazjów naszego powiatu: Gimnazjum w Luzinie, Gimnazjum w Bożympolu Wielkim, Gimnazjum w Strzebielinie, Gimnazjum w Kostkowie, Gimnazjum w Łęczycach, Gimnazjum nr 1 w Wejherowie oraz Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie.
Imprezę otworzył zastępca nadleśniczego Pan Piotr Karbownik. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na konieczność współpracy środowiska szkolnego z Nadleśnictwem, a jednocześnie zapewnił o otwartości Nadleśnictwa na taką współpracę ze szkołami.
Po powitaniu gości uczniowie otrzymali zadania konkursowe. Test konkursowy obejmował zagadnienia dotyczące szeroko pojętej problematyki leśnej i składał się z 80 zadań zamkniętych. Na rozwiązanie testu uczestnicy mieli 90 minut.
Następnie komisja konkursowa przystąpiła do oceny prac uczestników, a uczniowie i ich opiekunowie zostali zaproszeni na przerwę śniadaniową. Podczas prac komisji odbyły się świetne warsztaty szkoleniowe dotyczące owadów. Zajęcia warsztatowe poprowadziła pani Katarzyna Kamińska z Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku. Na zajęciach uczniowie poznali ciekawostki z życia owadów oraz wiele szczegółów dotyczących biologii tej grupy zwierząt.
Najwięcej emocji dostarczyła prezentacja wyników konkursowych. Do wręczenia nagród poproszono dyrektora Gimnazjum w Bolszewie Pana Zbigniewa Lipkę, Nadleśniczego Nadleśnictwa Wejherowo Pana Janusza Mikosia oraz Prezesa Zarządu Powiatu Ligi Ochrony Przyrody Panią Wiktorię Rocławską.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody i gadżety ufundowane przez sponsorów. Wśród tegorocznych sponsorów należy wymienić Urząd Gminy Wejherowo, Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Nadleśnictwo Wejherowo, Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, Centrum Informacji Lasów Państwowych, Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki, Ligę Ochrony Przyrody.

Lista tegorocznych laureatów prezentuje się następująco:

Miejsce
Imię i nazwisko
(liczba punktów - max 80)
Szkoła
I Julia Wojnowska (71) SG Bolszewo
II Laura Adrjanowska (64) SG Bolszewo
III Alicja Uhlenberg (59) SG Bolszewo
IV Karolina Hermann (56)
SG Bolszewo
V Alicja Dobek (47) Gimnazjum Luzino
VI Marlena Formella (44) Gimnazjum Kostkowo
VII Patrycja Kwidzińska (42) Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach
VIII Aleksandra Litwin (39) Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
IX Katarzyna Jakubowska (37) Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach
X Aleksandra Stolc (36) Gimnazjum im. Adama Loreta w Łęczycach
X Marta Choszcz (36) Gimnazjum nr 1 w WejherowieDawid Kaczmarek
Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie
Oddział Powiatowy LOP w Wejherowie

Zapraszamy do fotorelacji z Ekogimnazjady - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b