Powiatowy Zjazd LOP w Wejherowie 2013

dscf4440

Dnia 26.04.2013 r., w siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ul. Kopernika 13, odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów LOP wraz z zaproszonymi gośćmi i sympatykami
- Panią Teresą Patsidis - radną m. Wejherowa, Panią Katarzyną Kamińską - przedstawicielem Okręgu LOP w Gdańsku, Panią Bogną Zubrzycką - przedstawicielem WUTW oraz delegacją młodzieży licealnej.
 
Spotkanie otworzyła Pani Wiktoria Rocławska - dotychczasowy prezes Zarządu Powiatowego LOP w Wejherowie, witając wszystkich uczestników zjazdu. Zaproponowała na prowadzącą zjazd Panią Izabelę Kashynę-Pleskot, a na sekretarza Pana Dawida Kaczmarka. Propozycja została przyjęta jednogłośnie.
Po przyjęciu regulaminu zjazdu prowadząca udzieliła głosu Pani Wiktorii Rocławskiej, celem przedstawienia sprawozdania z ostatnich 5 lat pracy ustępującego zarządu. Pani Prezes przedstawiła zasady, formy i zakres działania LOP, zarówno wśród młodzieży jak i dorosłych. Podkreślała wielkie zaangażowanie szkół w akcji „Obserwator Wybrzeża Europy", przy wydatnej pomocy Urzędu Gminy Wejherowo jak i Starostwa Powiatowego. Zwróciła również uwagę na bardzo kontrowersyjny problem planowanej, w związku z modernizacją ulicy 12 Marca, wycinki drzew na zabytkowej alei lipowej, co doprowadziłoby do nieodwracalnych strat w środowisku przyrodniczym i kulturowym. Temat ten wywołał burzliwą dyskusję wśród uczestników Zjazdu. Omówiła również podejmowane działania w kierunku poszerzania wiedzy o środowisku, rolę ekologii i ochrony przyrody we współczesnym świecie, wykorzystując w tym celu wycieczki krajoznawcze, edukacyjne warsztaty szkoleniowe, udział w konkursach wiedzy o lesie przy współpracy z Nadleśnictwem Wejherowo, Okręgowym Zarządem LOP w Gdańsku oraz Powiatowym Zarządem LOP w Kościerzynie. Zaakcentowała również niebagatelną rolę studentów WUTW w działalności LOP oraz wskazała na szczególną koniecznośc reaktywowania kół LOP w większej ilości szkół.
W imieniu Zarządu podziękowała wszystkim uczestnikom zjazdu oraz osobom i instytucjom wspierającym działalnośc organizacji LOP, życząc przyszłemu Zarządowi owocnej pracy w realizacji zadań.
Dla udokumentowania działalności w minionym okresie zaprezentowano „Chwilę wspomnień z eko-wycieczek" w formie pokazu slajdów, połączoną z drobnym poczęstunkiem.
Następnie, po szerokiej i ożywionej dyskusji udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, równocześnie dziękując Pani Rocławskiej za ogromną pracę włożoną we wzbogacenie dorobku Ligi Ochrony Przyrody.
Przy zachowaniu wszelkich założeń statutowych wybrano nowy Zarząd i delegatów na Zjazd Okręgowy LOP w Gdańsku.
W skład nowego Zarządu weszli: Dawid Kaczmarek; Wiktoria Rocławska; Izabela Kashyna- Pleskot; Zuzanna Sławińska; Jolanta Czeczótka; Iwonna Kopec; Urszula Kielska.
Podział funkcji zostanie dokonany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
Delegatami na Okręgowy Zjazd LOP w Gdańsku zostali wybrani: Wiktoria Rocławska i Dawid Kaczmarek, a na zastępcę Izabela Kashyna- Pleskot .
Zgodnie z porządkiem obrad komisja wnioskowa przedstawiła uchwały i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia w następnej kadencji.
Na zakończenie przedstawicielka Okręgu LOP w Gdańsku, w imieniu Zarządu Okręgu wręczyła podziękowania wyróżniającym się działaczom LOP.

 

Tekst: Jolanta Czeczótka

 

 
 
 
 
dscf4432 dscf4429 dscf4435 dscf4428 dscf4442 dscf4427

 

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b