Konferencja Terenowa do Słowińskiego Parku Narodowego

DSCF6759 nowe
Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem zajęć terenowych w dniu 02 maja 2019 r., seniorzy – członkowie i sympatycy wejherowskiego klubu Ligi Ochrony Przyrody wzięli udział w warsztatach edukacyjnych na terenie Słowińskiego Parku Narodowego.

Głównym celem warsztatów było ukazanie mozaiki ekosystemów i bioróżnorodności flory i fauny na terenie Słowińskiego Parku Narodowego a w konsekwencji znalezienie odpowiedzi na pytanie : czy w Słowińskim PN na terenach wydmowych, boru nadmorskiego i na terenach bagiennych bioróżnorodność ma wpływ na właściwe funkcjonowanie tych ekosystemów?

Wyjazd ten miał także na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka poprzez ukazanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz związanych z tym problemów i zagrożeń oraz realizację hasła: poznaję – szanuję – chronię.

W wyjeździe organizowanym przez Ekowolontariuszki panie Wiktorię Rocławską i Jolantę Czeczótka brały udział 52 osoby zainteresowane tą tematyką. Zagadnienia związane z bioróżnorodnością flory i fauny były wcześniej omawiane na zajęciach z Ekologii i Ochrony Środowiska w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

O godzinie 7,00 grupa uczestników wyjechała z Wejherowa. Podczas drogi do pierwszego punktu programu, wizyty w Osadzie Latarników w Czołpinie gdzie znajduje się Muzeum Osadnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego, Jolanta Czeczótka zapoznała uczestników z historią utworzenia tego Parku 1 stycznia 1967 r., powiększaniem jego terytorium, położeniem administracyjnym, ukształtowaniem terenu oraz charakterystycznymi elementami. Omówiła zadania jakim utworzenie tego Parku miało służyć, a mianowicie zachowanie w niezmienionym pięknie systemu jezior przymorskich, bagien, torfowisk, łąk, nadmorskich borów i lasów, oraz wydmowego pasa mierzei z unikatowymi w Europie wydmami ruchomymi, utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej, zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia - gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami, zachowanie walorów krajobrazowych, utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i przedmiotów ochrony, a także kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.

Podczas omawiania zwróciła uwagę na rangę i wartości przyrodnicze Słowińskiego PN podkreślając fakt umieszczenia go w międzynarodowej sieci obszarów chronionych takich jak: HELCOMBSPA, w 1977 r. do sieci Światowych Rezerwatów Biosfery UNESCO a w 1995 r. wpisanie na listę terenów chronionych konwencją ramiarską o obszarach wodno-błotnych.
Przewodnik turystyczny, pani Renata Makiła, będąca również uczestnikiem wycieczki umilała nam czas przejazdu ciekawymi informacjami o charakterze turystyczno- krajoznawczym na temat mijanych po drodze miejscowości.

Warsztaty w Słowińskim PN rozpoczęliśmy od zwiedzania Osady Latarników w Czołpinie gdzie znajduje się Muzeum Osadnictwa i Ochrony Wartości Przyrodniczo-Kulturowych Wybrzeża Słowińskiego Parku Narodowego. Do prezentacji obiektów znajdujących się w Muzeum wykorzystano nowoczesny sprzęt multimedialny, podłogę interaktywną, okulary w technice 3D. Ciekawy film pt."Historia Niziny Gardnieńsko-Łebskiej" poszerzył naszą wiedzę o przyrodzie tych terenów. Fotogramy, gabloty prezentujące rodzaje wydm, preparowane zwierzęta oraz unikatową roślinność budziły duże zainteresowanie i uświadomiły nam wielką różnorodność chronionej na tych terenach flory i fauny a także unikatowość zanikających krajobrazów i przyrody nieożywionej. Kolejna ekspozycja ukazywała historię i ewolucję latarni morskich, radionawigacji, oraz nowoczesnych satelitarnych systemów nawigacji. Pokazano też sprzęt do nurkowania. Tutaj znajdują się również prace malarskie i graficzne, ilustrujące codzienne życie miejscowej ludności. Osobno pokazano eksponaty archeologiczne narzędzi i przedmiotów codziennego użytku stosowane na tych terenach przeszłości.
Należy również wspomnieć, że mieliśmy zaszczyt być pierwszą grupą, zwiedzającą nowo otwartą Osadę oraz Muzeum gdzie wyczerpujących informacji udzielał nam miły Pan Łukasz. Dziękujemy pracownikom Parku za serdeczne i miłe przyjęcie.

W kolejnym etapie udaliśmy się do miejscowości Kluki, gdzie w dniach od 1 do 3 maja każdego roku odbywają się cykliczne imprezy folklorystyczne, pozwalające zapoznać się z kulturą miejscowej ludności - słowińców, prezentujących, między innymi, odbywające się w maju "Czarne Wesele" – nawiązujące do dawnej tradycji wspólnego kopania torfu na bagnistych terenach wokół jezior Gardno i Łebsko, zachowaną XVIII i XIX-wieczną zabudową ryglową (szkieletową), chałupy ryglowe kryte strzechą lub gontem. Z okien autokaru, przy drodze w kierunku Czołpina oglądaliśmy cmentarz słowiński założony w XVIII w., wpisany do rejestru zabytków w 1987 r. Do początku lat 1970. wieś zamieszkiwała autochtoniczna ludność, jednak dzisiaj pozostało tu zaledwie kilku autochtonów.

W dalszej części zajęć warsztatowych, po bardzo smacznym obiedzie spożytym w miłej atmosferze w Smołdzinie, w Gościńcu u Bernackich udaliśmy się na kolejny etap naszej podróży, tj. na zwiedzenie przepięknie posadowionej, wybudowanej w XIX wieku Latarni Morskiej Czołpino. Dla wytrwałych, po osiągnięciu najwyższego piętra z tarasem widokowym, ukazało się niezapomniane widowisko przepięknego brzegu morskiego: pofałdowanych, piaszczystych wydm, przetykanych dywanami zielonego lasu, a za nimi rozciągające się po horyzont, wzburzone silnym wiatrem szmaragdowo-szare pokryte spienionymi białymi bałwanami, przepiękne morze. Po zejściu z latarni dla najbardziej wytrwałych szybki spacer na brzeg morza, aby w nagrodę jeszcze z bliska zobaczyć te cuda natury. Pomimo, że bardzo silny wiatr uniemożliwił nam zejście z wydm na sam brzeg morza, to z pewnością pozwolił nam zrozumieć sens pytania o konieczność zachowania bioróżnorodności w przyrodzie w celu zabezpieczenia właściwego funkcjonowanie chronionych ekosystemów i podejmowania ciągłej walki o zachowanie tego środowiska w jego pierwotnym, niezmienionym stanie. 

Pełni wrażeń chociaż przyjemnie zmęczeni około godziny 19,00 powróciliśmy do Wejherowa. Cieszyliśmy się wszyscy z udanej wycieczki, pomimo, że pogoda była trochę kapryśna ale wrażenia pozostaną na pewno w naszej pamięci a własnoręcznie zrobione zdjęcia stanowiące część dokumentacji z wyjazdu będą w przyszłości miłym jego przypomnieniem.


Równocześnie, korzystając z okazji, składamy serdeczne podziękowanie Zarządowi Okręgu LOP w Gdańsku i Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za wsparcie finansowe na realizację zaplanowanego w tym roku zadania poznawania otaczającej nas przyrody i umożliwiającego nam poznanie tak pięknego regionu.

                                              W. Rocławska, J. Czeczótka, M. Kordys

 

Galeria:

DSCF6732 nowe DSCF6734 nowe IMG 20190502 161751 nowe DSCF6751 nowe DSCF6757 nowe IMG 20190502 161758 nowe DSCF6762 nowe DSCF6765 nowe IMG 20190502 155626 nowe

 Zdjęcia: J. Czeczótka, K. Bolc

 

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b