ETAP OKRĘGOWY XXXVII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ JUŻ ZA NAMI …

 

Olimpiada 123
ETAP OKRĘGOWY XXXVII OLIMPIADY WIEDZY EKOLOGICZNEJ JUŻ ZA NAMI … 9 kwietnia 2022 roku w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego odbył się etap okręgowy XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Etap okręgowy składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej, a awans do tego etapu otrzymało 53 uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa pomorskiego (do eliminacji przystąpiło tylko 47 uczestników).

 

Komisja konkursowa czuwała nad prawidłowym przebiegiem obu części Olimpiady.

Etap pisemny nadzorowała komisja w składzie:

p. mgr Joanna Syska,

p. mgr Krystyna Gelo,

p. mgr Monika Walkowiak,

p. mgr Alicja Hopa.

 

W przerwie między częścią pisemną i ustną mieliśmy okazję wysłuchać wykładu p. profesora Krzysztofa Banasia z Katedry Ekologii Roślin Uniwersytetu Gdańskiego oraz wystąpienia prodziekana ds. Współpracy i Rozwoju p. dr Doroty Myślińskiej.

 

Z części pisemnej testu komisja wyłoniła 12 uczestników, którzy otrzymali awans do etapu ustnego. Nad prawidłowym przebiegiem etapu ustnego czuwała komisja w składzie:

1.  p. mgr Dawid Kaczmarek – Prezes Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku – przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

2.  dr Beata Michno – pracownik Katedry Zoologii Kręgowców Uniwersytetu Gdańskiego (członek).

3.  dr Renata Afranowicz – Cieślak – pracownik Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego (członek).

3.  mgr Izabela Kashyna – Pleskot – Nadleśnictwo Wejherowo.

 

Po wysłuchaniu odpowiedzi uczestników Komisja Okręgowa w porozumieniu z przewodniczącą Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekologicznej postanowiła wytypować 8 uczestników, którzy będą reprezentować nasze województwo w etapie centralnym. Są to:

1.  Marta Młodziejewska, V LO Gdańsk.

2.  Anna Masternak, III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.

3.  Michał Pałdyna, ZSO nr 2 w Kwidzynie.

4.  Natalia Paczuła, Powiatowy Zespół Szkół w Redzie.

5.  Szymon Ćwikliński, Collegium Marianum LO Katolickie w Pelplinie.

6.  Paulina Gruszczyńska, Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Gdyni.

7.  Paweł Krzysztof Nowak, I LO im. H. Sienkiewicza w Malborku.

8.  Kamil Duszyński, Zespół Szkół Katolickich w Tczewie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy spektakularnych sukcesów w zmaganiach konkursowych na etapie centralnym.

 

Dzięki hojności sponsorów udało się przygotować upominki dla zwycięzców etapu okręgowego XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Są to: firma PEWIK z Gdyni, Nadleśnictwo Wejherowo, Centrum Informacji Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, Akwarium w Gdyni, Wody Polskie, Uniwersytet Gdański, Nadleśnictwo Kościerzyna oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku.

Serdecznie dziękujemy władzom Uniwersytetu Gdańskiego za możliwość przeprowadzenia eliminacji okręgowych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, a sponsorom za wsparcie finansowe tego wydarzenia. Liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

 

                       Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy
          Ekologicznej w Gdańsku

           mgr Dawid Kaczmarek 

 

GALERIA:

Olimpiada 123 1 Olimpiada 1234 Olimpiada 12345

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b