"Convenienter naturae vivere!" - ku czci dr. Alfonsa Sikory

rw 10


Dnia 26 października 2012 r., w obecności rodziny, znajomych i współpracowników, miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci dr Alfonsa Sikory.

Dr Sikora był niezrównanym popularyzatorem zagadnień ochrony przyrody i walorów nadmorskiego krajobrazu. Przez trzydzieści lat pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku. W 1952 roku rozpoczął tworzenie struktur organizacyjnych Ligi Ochrony Przyrody na Pomorzu. Przez cały ten czas – do 1990 roku – działał w Zarządzie Wojewódzkim LOP w Gdańsku pełniąc funkcję Wiceprezesa i Prezesa.
Miał również swój znaczący udział w tworzeniu Słowińskiego Parku Narodowego oraz dużej atrakcji przyrodniczej Trójmiasta jaką jest Oliwski Ogród Zoologiczny.

Z okazji obchodzonego w 2009 roku 80-lecia powstania Ligi Ochrony Przyrody odebrał najwyższe odznaczenie Ligi - medal ,,Zielone serce przyrody” oraz dyplom honorujący Jego wieloletnią działalność i zasługi na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

Doktora Alfonsa Sikorę pamiętamy jako człowieka o pogodnym usposobieniu, życzliwego i pomocnego innym. Człowieka, który swoją miłość i szacunek do bliźniego przenosił na przyrodę, od której uczył się pokory i wrażliwości wobec niej samej i otaczających go ludzi. Pan Prezes Alfons Sikora pozostał w naszej pamięci jako niestrudzony znawca, propagator i miłośnik przyrody Ojczystej.

 

"Kącik wspomnień":

Opowieść o rodzinie Pana Alfonsa Sikory - kliknij tutaj (spisała Pani Katarzyna Korczak)

"Mój Mistrz Doktor Sikora" - kliknij tutaj (Pismo PG nr 8/2010 str. 18, autor: Marcin Stanisław Wilga)

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b