Relacja z XIV Zjazdu Delegatów Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Gdańsku 2013

slajd_zjazd18 czerwca 2013 r. odbyl się XIV Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku.
W I częśći wręczono medale i podziękowania. W II częśći miała miejsce część sprawozdawcza oraz wybory nowych władz Okręgu.
Zapraszamy do artykułu.

Zjazd otworzył Prezes ustępującego Zarządu - Jerzy Krefft. Powitał zebranych delegatów i gości Zjazdu, po czym odczytał list, z podziękowaniami za współpracę oraz życzeniami spokojnych i merytorycznych obrad, od Pani Alicji Głodkiewicz - Sekretarza ZO. Pani Alicja niestety nie mogła uczestniczyć w Zjeździe ze względów zdrowotnych. Prezes podkreślił, że XIV Zjazd Okręgowy odbywa się w roku jubileuszowym 85 - lecia Ligi Ochrony Przyrody. Przypomniał założycieli LOP i początki działalności stowarzyszenia. Przedstawił również krótką prezentację ukazującą Okręg w Gdańsku na tle całej Ligi.

Następnie Pan Prezes wraz z Panią Alicją Wrzosek - Skarbnikiem Miejskiego Oddziału LOP w Gdyni, wręczyli przyznane przez Zarząd Okręgu medale „Mikołajek Nadmorski". Otrzymali je Pani Barbara Potulska - pracownik Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i Pan Witold Sieciechowski - Kierownik Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.
Podziękowania i nagrody książkowe za długoletnią współpracę i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przyrody, środowiska otrzymali:
- Pani Joanna Jarosik - Regionalny Konserwator Przyrody (przekazane na ręce przedstawiciela RDOŚ w Gdańsku Pani Małgorzaty Kistowskiej),
- Pani Joanna Grzyba - inspektor ds. ochrony środowiska, pracownik Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdańsk,
- Pan Jan Zaborowski - Przewodniczący Kaszubsko-Pomorskiego Forum Ekologicznego w Kościerzynie,
- Pani Wioletta Pukszta - Nauczyciel Gimnazjum nr 9 w Gdańsku.
Podczas Zjazdu wręczone zostały również specjalne podziękowania za wieloletnią współpracę przy organizacji konkursu „Mój Las" przyznane przez Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa - dr inż. Jerzego Grynkieiwcza i Prezesa Zarządu Głównego Ligi Ochrony Przyrody - dr inż. Ryszarda Kapuścińskiego Pani Alicji Głodkiewicz - wieloletniemu koordynatorowi szczebla regionalnego konkursu oraz Członkom LOP i nauczycielom z Powiatu Chojnickiego. Niestety ze względu na znaczną odległość i zbliżający się koniec roku szkolnego ww. osoby nie mogły zawitać w Gdańsku. Podziękowania przekazane zostały na ręce Pana Marka Wituszyńskiego - delegata z Oddziału Powiatowego LOP w Chojnicach, który wręczy je osobom wyróżnionym.

Następnie w imieniu zaproszonych gości wystąpili:
- Pani Małgorzata Kistowska Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Gdańsku, która życzyła owocnych obrad oraz odczytała list z życzeniami i nadzieją na dalszą współpracę od Pani Joanny Jarosik - Regionalnego Konserwatora Przyrody;
- Pan Stanisław Lisak - Prezes Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gdańsku, który podziękował za upowszechnianie wiedzy o przyrodzie i jej ochronie oraz życzył sukcesów służących dobru stowarzyszenia;
- Pan Jan Zaborowski - Przewodniczący Kaszubsko-Pomorskiego Forum Ekologicznego w Kościerzynie, gratulując wytrwałości i sukcesów osiągniętych przez LOP,
- Pan Edmund Piotr Murawski - Skarbnik Zarządu Głównego LOP, który w imieniu organizatorów konkursu „Mój Las" przekazał serdeczne podziękowanie dla Zarządu Okręgu LOP w Gdańsku za bezinteresowne zaangażowanie oraz wkład społecznej pracy przy organizacji konkursu.

W tej części zjazdu odbyła się również prelekcja pt. „Czysty Las" wygłoszona przez Pana Zbigniewa Popławskiego z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
W drugiej części Prezes oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Okręgu przedstawili sprawozdania Zarządu z minionej kadencji. Kolejno miala miejsce dyskusja oraz wybory nowych władz. Organy ukonstytuowały się następująco:
I. Zarząd Okręgu:
Prezes - Jerzy Krefft
Wiceprezes - Halina Uchman
Sekretarz - Katarzyna Kamińska
Skarbnik - Teresa Preis
Członkowie - Alicja Głodkiewicz
- Elżbieta Szyler
- Wiktoria Rocławska
II. Okręgowa Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Maciej Matoń
Sekretarz - Hanna Szostak
Członek - Dawid Kaczmarek
III. Okręgowy Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Marek Wituszyński
Sekretarz - Edmund Hapka
Członek - Ryszard Wrzosek

Fotorelacja z wydarzenia - kliknij tutaj (fot. Wojciech Tysler)

Pobierz:
prezentację z działalności ZO LOP w Gdańsku
- 1 część - kliknij tutaj
- 2 część - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b