Relacja z obchodów Jubileuszu 85-lecia Ligi Ochrony Przyrody 2013

baner
15 listopada 2013 r. w w sali widowiskowo-kinowej im. Lubomira Szopińskiego przy Urzędzie Miasta w Kościerzynie odbyły się obchody Jubileuszu 85 - lecia LOP, zorganizowane przez LOP Okręg w Gdańsku i OP LOP w Kościerzynie.

Uroczystość rozpoczęła się od powitania zaproszonych gości przez Panią Teresę Preis - Prezesa OP LOP w Kościerzynie, a zarazem Skarbnika Zarządu Okręgu i Pana Adama Szejbę Wiceprezesa OP LOP w Kościerzynie. Następnie Pan Jerzy Krefft - Prezes ZO LOP Okręgu w Gdańsku wygłosił kilka słów o początkach Ligi Ochrony Przyrody oraz strukturze LOP w województwie pomorskim. Podziękował On również działaczom Stowarzyszenia oraz ludziom i instytucjom wspierającym Ligę, bez zaangażowania i życzliwości których nie dałoby się realizować naszych celów statutowych.

W trakcie obchodów 85-lecia zostały wręczone najaktywniejszym członkom LOP Honorowe Odznaczenia LOP (Złota Odznaka Honorowa z napisem "Zasłużony dla ochrony przyrody", Złota Odznaka Honorowa, Srebrna Odznaka Honorowa) oraz podziękowania za wieloletnią społeczną pracę na rzecz Ochrony Przyrody. Zarząd Okręgu w Gdańsku przyznał także Medale "Mikołajek Nadmorski".

W trakcie uroczystości głos zabrali także zaproszeni goście.

W trakcie Jubileuszu zebrani goście mileli okazję obejrzeć występ Niny Karpińskiej Uczennicy Prywantego Zespołu Szkół "Prymus" w Kościerzynie".

Lista osób odznaczonych:
- Złota Odznaka Honorowa z napisem "Zasłużony dla ochrony przyrody" - kliknij tutaj
- Złota Odznaka Honorowa - kliknij tutaj
- Srebrna Odznaka Honorowa - kliknij tutaj

Lista Członków Stowarzyszenia, którym zostały wręczone podziękowania z Zarządu Głównego LOP za wieloletnią społeczną pracę na rzecz Ochrony Przyrody - kliknij tutaj

Lista osób, którym Zarząd Okręgu LOP w Gdańsku przyznała Medal "Mikołajek Nadmorski" - kliknij tutaj

Przemówienie Prezesa Ligi Ochrony Przyrody Okręgu w Gdańsku - kliknij tutaj

Galeria - kliknij tutaj

Relacja w telewizji lokalnej - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b