Kalendarz plakatowy na rok 2014

kalendarz_2014Już jest!

Wykorzystano zdjęcia nagrodzone i wyróżnione w wojewódzkim konkursie fotograficznym "Wymarzony widok z okna - obraz przyrodą malowany"Możliwość odebrania bezpłatnego kalendarza m. in. w siedzibie LOP w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 59, czy w Oddziałach Miejskich/Powiatowych LOP Okręgu w Gdańsku.

Wyniki konkursu fotograficznego "Wymarzony widok z okna - obraz przyrodą malowany" - kliknij tutaj

Kalendarz wydano w ramach zadania "Edukacja ekologiczna realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody w województwie pomorskim w 2013 r." dofinansowanego przez WFOŚiGW.
dofinansowane_wfosigw

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b