Konkurs "Mój Las" w roku szkolnym 2013/2014

wiktoria_roszkowska

Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa zapraszają do udziału w XXVII Edycji konkursuNowy regulamin konkursu - kliknij tutaj

Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2013 r. do odpowiednich Zarządów Okręgowych LOP.

 

1. W I kategorii wiekowej wymagane są jedynie opisy pod przedstawionymi ilustracjami lub zdjęciami.
2. W II, III i IV kategorii wiekowej wymagana jest część opisowa - do 10 stron maszynopisu lub 15 stron rękopisu.
3. Część opisowa może być uzupełniona fotografiami, rysunkami, szkicami itp.
4. Do uznania autora pracy pozostawia się formę pracy, oprawę, liternictwo i inne sprawy związane z szatą graficzną.
5. Prace konkursowe muszą być opatrzone: nazwiskiem i imieniem autora; dokładnym adresem szkoły (kod, miejscowość, ulica); podaniem klasy i wieku autora; numerem telefonu, faksu szkoły. Prosimy również o podanie w pracy imienia i nazwiska nauczyciela - opiekuna pracy.
6. Prace zgłaszane na konkurs powinny być pracami indywidualnymi.
7. Prace konkursowe powinny być oryginalne. W szczególności kopiowanie prac innych autorów jest niedopuszczalne pod rygorem dyskwalifikacji pracy. Za przestrzeganie tego warunku regulaminu odpowiada opiekun pracy.
8. Tematy konkursu ustalone w XXVII edycji 2013/2014 dla każdej kategorii wiekowej:
- kategoria I - Wyjaśnij jak zmienia się las w porach roku. (młodzież szkół podstawowych klas I - III)
- kategoria II - Moje obserwacje przyrody poczynione w czasie wycieczki do lasu. (młodzież szkół podstawowych klas IV-VI)
- kategoria III - Wyjaśnij pojęcie „Lasy wielofunkcyjne". (młodzież gimnazjów)
- kategoria IV - Przedstaw swoją wizję lasu, który chętnie byś odwiedzał. (młodzież liceów ogólnokształcących oraz pogimnazjalnych szkół zawodowych)
9. Autorzy prac - uczestnicy konkursu, którzy zostali nagrodzeni lub wyróżnieni w poprzedniej edycji konkursu nie mogą uczestniczyć w następnej, kolejnej edycji, w tej samej kategorii wiekowej.

 

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2017/2018:

 legitymacja 2017 18

 

znak natury male