Marsz Na Orientację Żabim Skokiem - 25.08.2018 r.

IMG 20180825 095840 nowe
25.08.2018 r. odbył się trzeci Marsz Na Orientację organizowany przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku, tym razem zatytułowany Żabim Skokiem. Impreza została zorganizowana w ramach zadania „Edukacja ekologiczna drogą do poznawania gdańskiej przyrody" – cykl zajęć praktycznych, dofinansowanego ze środków Miasta Gdańska. Partnerami Marszu był Trójmiejski Park Krajobrazowy oraz portal StaraOliwa.pl. Głównym koordynatorem tego wydarzenia wzorem poprzednich edycji był Pan Wojciech Tysler

Trasa marszu wiodła uczestników przez doliny i wzniesienia, wąskie ścieżki i szerokie dukty, obszary wilgotne i źródliskowe oraz umiarkowanie suche zbocza porośnięte buczyną. Dystans jaki musieli przebyć uczestnicy to ok. 12 km, a wartość przewyższenia między skrajnymi punktami na trasie dochodziła do 100 m. W skład trasy wchodziły m.in. fragmenty czarnego, niebieskiego i zielonego szlaku, a także takie ścieżki jak Koci Rów, czy Szwedzka Grobla, leżące w kompleksie południowym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

W Marszu brali udział uczestnicy indywidualni i zespoły dwuosobowe (organizator dopuścił także zespoły 3-osobowe). Przy rejestracji w stacjonarnym punkcie organizatora każdy uczestnik otrzymał pakiet w skład którego weszły: mapa z oznaczoną trasą, instrukcje dla poszczególnych etapów, karty do wykonania zadań, identyfikator oraz prowiant. Punktualnie o godz. 10:00 koordynator imprezy Wojciech Tysler przywitał wszystkich uczestników, przedstawił zasady Marszu oraz oficjalnie ogłosił rozpoczęcie rywalizacji.
Marsz Na Orientację Żabim Skokiem składał się w trzech etapów:

Pierwszy etap polegał na przebyciu trasy ze startu do punktu I. Podczas tego etapu uczestnicy mieli czas na rozwiązanie zagadek z pierwszej strony karty zadań – musieli odgadnąć, czy podany cytat dotyczył płazów, czy gadów.

Drugi etap polegał na podążaniu trasą od punktu I do punktu II i odnajdywaniu położonych przy szlaku pięciu zagadek. Zagadki dotyczyły wiedzy o płazach i gadach, a ich rozwiązanie polegało na zaznaczeniu na karcie uczestnika jednej z trzech poprawnych odpowiedzi.

Etap trzeci rozpoczynał się w punkcie drugim i kończył na mecie oddaniem kart odpowiedzi. Polegał na odnalezieniu kolejnych pięciu zagadek, tym razem ściśle powiązanych z wiedzą o Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Część pytań było otwartych.

Pierwszych 10 zespołów, które ukończyły marsz, otrzymywało także premię punktową za czas. Zasady punktacji oparte były na następujących zasadach:

Kolejność na mecie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punkty za czas 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

O miejscach zajętych przez uczestników decydowała ilość zdobytych punktów. W przypadku identycznej ilości uzyskanych punktów decydowała suma punktów za etapy (rozwiązane zagadki).

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończyli Marsz, zmieścili się w limicie czasu przeznaczonym na imprezę. Po ukończeniu marszu przez ostatni zespół nastąpiła weryfikacja wyników. Przedstawiciele LOP podsumowali merytorycznie Marsz i podali prawidłowe odpowiedzi do zagadek. Następnie odbyło się wręczenie nagród, najpierw za 5 wyróżnionych, czołowych miejsc, a potem wszystkim uczestników, którzy ukończyli marsz.

Klasyfikacja pięciu czołowych miejsc:
Miejsce 1: Joanna Karczewska
Miejsce 2: Julia Ostrowska i Artur Lemański
Miejsce 3: Janusz Piasecki i Krzysztof Piasecki
Miejsce 4: Grzegorz Jokiel
Miejsce 5: Marta Reszka i Agata Reszka 

W tym miejscu gratulujemy raz jeszcze wszystkim uczestnikom, którzy wykazali się dużą wiedzą, dobrą kondycją i wręcz biegowymi umiejętnościami. Pokonaliście trudy szlaku i rywalizowaliście w duchu fair-play, a także z poszanowaniem unikatowych zasobów flory i fauny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Pragniemy podziękować szczególnie serdecznie naszym partnerom:
Trójmiejskiemu Parkowi Krajobrazowemu za merytoryczną pomoc w przygotowaniu przyrodniczych treści, wskazówki organizacyjne, promocję i przekazane wspaniałe nagrody.
Portalowi StaraOliwa.pl za promocję wydarzenia na swoich łamach.
Dziękujemy także wolontariuszom i członkom naszego stowarzyszenia zaangażowanym w organizację marszu, bez pomocy których impreza nie odniosłaby sukcesu!

 

Plakat:

Plakat ZS 2018 nowy

 

Galeria:

IMG 20180825 095925 nowe IMG 20180825 100043 nowe IMG 20180825 100047 nowe IMG 20180825 100109 nowe IMG 20180825 100526 nowe IMG 20180825 100531 nowe IMG 20180825 101046 1 nowe IMG 20180825 104722 nowe IMG 20180825 114045 nowe IMG 20180825 114052 nowe IMG 20180825 114059 nowe IMG 20180825 132827 nowe IMG 20180825 132901 nowe IMG 20180825 135840 nowe IMG 20180825 140042 1 nowe IMG 20180825 140118 nowe IMG 20180825 140242 nowe IMG 20180825 140309 nowe IMG 20180825 140440 nowe IMG 20180825 140759 nowe IMG 20180825 140924 nowe

 

Korzystamy z dofinansowania środków Miasta Gdańska

 

urzd miasta gdask

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2018/2019:

 znaczek lop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b