„Kampania edukacyjna dotycząca gospodarki cyrkulacyjnej, bioróżnorodności i ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji"

WFOŚiGW w GdańskuSprawozdanie z realizacji zadania „Kampania edukacyjna dotycząca gospodarki cyrkulacyjnej, bioróżnorodności i ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku w 2022 roku.

 

Zadanie dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku - więcej informacji kliknij tutaj

mowa dotacji nr: WFOŚ/D/9/5385/2022

Koszt kwalifikowany:  38 050,78 złotych

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku: 30 000 złotych

 

W ramach projektu realizowane były następujące przedsięwzięcia (efekt rzeczowy):

- Marsz Na Orientację Ludzkim Śladem, czyli terenowa pogawędka o wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze

 

ODDZIAŁ LOP W KARTUZACH:

- "Bioróżnorodność Kaszubskiego Ogrodu" w Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

- "Bioróżnorodność Kartuz i okolic", podczas którego uczestnicy odkrywali bioróżnorodność lasu i jezior położonych w Kartuzach

 

ODDZIAŁ LOP W GDAŃSKU: 

- Cykl warsztatów „Bioróżnorodność - wokół nas” dla gdańskich szkół

Autokarowa wycieczka do  Akwarium Gdyńskiego dla dzieci z Przedszkola Publicznego św. Jana de La Salle

- Warsztaty przyrodniczych dla gdańskich przedszkolaków

 

ODDZIAŁ LOP W KOŚCIERZYNIE:

-Walka z odpadami w powiecie kościerskim – przeprowadzono 4 warsztaty

- Kampania edukacyjna „Poznaję, szanuję, chronię! "Spotkania z ekologią - przeprowadzenie 4 warsztatów

- "Akcja sprzątania świata – Polska 2022” (Dzień Ziemi, Akcja Sprzątania WIOSNA, LATO) m. in. zbiórka elektrośmieci - powiat kościerski

- Aktywizacja społeczności lokalnej na rzecz środowiska – ekologia łączy pokolenia – przeprowadzenie czterech warsztatów

- Wystawa grzybów

- „Bioróżnorodność Morza Bałtyckiego”. Konferencja terenowa i warsztaty w Helu dla opiekunów Szkolnych Kół LOP i leśników Nadleśnictwa Kościerzyna i Lipusz

- Konferencja terenowa dla Uniwersytetu III wieku (członków Oddziału Powiatowego LOP Kościerzyna. Poznanie bioróżnorodności Wdzydzkiego i Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Warsztaty w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Szymbarku

 

ODDZIAŁ LOP WEJHEROWO:

- Konferencja terenowa I do Arboretum w Wirtach

- Konferencja teresnowa II do Arboretum w Wirtach 

 

Organizatorzy zadania – Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku oraz Zarząd Oddziału Powiatowego LOP w Kościerzynie, Wejherowie, Kartuzach i Gdańsku wraz ze wszystkimi beneficjentami projektu serdecznie dziękują władzom oraz pracownikom WFOŚiGW w Gdańsku za udzieloną pomoc finansową i merytoryczną podczas realizacji zadania.

 

W tym miejscu pragniemy również bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zadania „Kształtowanie postaw prośrodowiskowych wśród społeczeństwa województwa pomorskiego pod kątem zmian klimatycznych i znaczenia bioróżnorodności" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2021 roku, przede wszystkim Członkom naszego Stowarzyszenia, ale także Zarządowi Głównemu Ligi Ochrony Przyrody, pracownikom Nadleśnictw RDLP w Gdańsku, samorządom Powiatu Kościerskiego oraz wszystkim pozostałym Partnerom i Darczyńcom, bez pomocy których nie udałoby się całe przedsięwzięcie!

 

Zadanie „Kampania edukacyjna dotycząca gospodarki cyrkulacyjnej, bioróżnorodności i ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji" realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody w 2022 roku organizowane jest w ramach zadania dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

                            Link do sprawozdania - kliknij tutaj

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b