WARSZATY DLA GDAŃSKICH SZKÓŁ „BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS”

szkołaa 001
W październiku i w listopadzie w gdańskich placówkach oświatowych zorganizowano cykl warsztatów w ramach projektu ”Kampania edukacyjna dotycząca gospodarki cyrkulacyjnej, bioróżnorodności i ograniczenia negatywnego wpływu antropopresji” - Zadanie warsztaty dla gdańskich szkół „Bioróżnorodność wokół nas”.

Głównym celem warsztatów było rozszerzenie stanu wiedzy na temat biologicznej różnorodności organizmów i form ich ochrony, by zwiększyć poziom świadomości uczestników. Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wzbudzanie motywacji do prowadzenia monitoringu środowiska, w celu wyrobienia sobie własnego zdania na temat jego walorów w zakresie bioróżnorodności, jego aspektu estetycznego, krajobrazowego i kulturowego.

W warsztatach wzięli uczniowie klas II, III, IV Szkół Podstawowych Nr 38 oraz Nr 55 w Gdańsku.

Liczba odbiorców bezpośrednich wszystkich zajęć to 167 uczniów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Skorzystaliśmy z dofinasowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Galeria:

szkoła 118 szkoła 121 szkoła 126 szkoła 135 szkoła 140 szkoła 152 szkołaa 002 szkołaa 010

                               WFOŚiGW w Gdańsku

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b