Konferencje Terenowe w Powiecie Kościerskim i Kartuskim 2019

6
7 i 8 czerwca przeprowadzono dwie konferencje terenowe „Bogactwo – flora i fauna i ochrona przyrody na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego" dla nauczycieli – opiekunów Szkolnych Kół LOP, leśników i członków dorosłych – seniorów z terenu Powiatu Kościerskiego i Kartuskiego – Uniwersytetu III Wieku na trasie Kościerzyna – Władysławowo - Hel  

Głównym celem konferencji było poznanie wybranych elementów środowiska przyrodniczego Pojezierza i Pobrzeża Kaszubskiego, różnorodnych gatunków flory i fauny oraz różnych form ochrony przyrody. Odbyło się spotkanie z pracownikami Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i Błękitnej Szkoły we Władysławowie. Pan przewodnik Adam Michalak zapoznał nas z walorami przyrodniczymi, krajobrazowymi Parku, szlakami pieszymi i zarazem rowerowymi.

Kolejnym punktem konferencji był Hel – Fokarium. Uczestnicy konferencji mogli obserwować karmienie fok, wystawy oraz inne atrakcje Płw. Helskiego, gdzie znajdują się jedyne w Polsce plaże o ekspozycji południowej. Była to okazja do obserwowania charakterystycznych ekosystemów ukształtowanych w strefie styku lądu z morzem np. zbiorowiska wydm białych i szarych plaż wydmowych, torfowisk również wysokich typu atlantyckiego, najpowszechniejszych gatunków roślinności zielnej - turzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna, mikołajek nadmorski. Przewodnik zapoznał nas z wybranymi gatunkami ptaków (występuje 150), migracją ptaków wzdłuż Półwyspu Helskiego, rezerwatami przyrody (13) utworzonymi w celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych najcenniejszych obszarów na terenie NPK i jego otuliny.

Ostatnim punktem konferencji była wizyta u bursztynnika w Chłapowie gdzie prowadzono zajęcia z paleogeografii – świat zwierzęcy i roślinny zatopiony w bursztynie, obróbka bursztynu.

 

Galeria

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b