Aktywizacja społeczności lokalnej, w tym osób niepełnosprawnych i seniorów, na rzecz ochrony przyrody i środowiska pt. "Ciekawe spotkania z ekologią" 2019

IMG 20160524 103331
W 2019 roku odbyły się zajęcia edukacyjne pt. "Ciekawe spotkania z ekologią" przygotowane dla lokalnej społeczności, w tym dla osób niepełnosprawnych.

Uczestnikom spotkań przedstawiano jak ważne w dzisiejszym czasie jest dbanie o środowisko oraz proekologiczne działania, które mają kluczowe znaczenie w zachowaniu naturalnego środowiska dla przyszłych pokoleń. W tym celu przygotowano materiały edukacyjne - prezentacje multimedialne, broszury, plansze, koło fortuny o różnorodnej tematyce: drzewa naszych lasów, rośliny różnych ekosystemów, porosty bio-wskaźnikami zanieczyszczenia powietrza, segregacja odpadów, rozpoznawanie grzybów, ptaki, ssaki, ryby, płazy, gady.

Uczestnicy mieli okazję wykazać się zręcznością w układaniu puzzli – grzyby, rosiczka, ssaki, ryby, oszczędzanie energii, wody. Uczestnikom spotkania przekazano materiały edukacyjne m.in. broszury. Największym zainteresowaniem cieszyło się koło fortuny, gry, prezentacje multimedialne z komentarzem prowadzących spotkania. Celem działań było propagowanie ekologicznego stylu życia, pobudzenie do działań na rzecz ochrony przyrody, środowiska oraz atmosfery.


Galeria:

P1050115 P1050116 P1050117 P1050123 P1050124 P1050125


Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor-01

 

facebook like logo 1 

 

logo glowne

 

Znaczek na rok
szkolny 2019/2020:

 znaczeklop

  

znak natury male

 

 

rodo-content-marketing-b2b